Beleid en structuur

Wie zijn er op overheidsniveau betrokken het wetenschaps- en innovatiebeleid, en wat is hun rol daarin? Wie geven advies op deze beleidsterreinen? Wat wil de overheid bereiken en hoe wil men dit doen? Waar vindt wetenschappelijk onderzoek plaats: in welke sectoren en hoe verhouden de betrokken organisaties zich tot elkaar? Hierover zet het Rathenau Instituut de feiten op een rij.

 • U moet ingelogd zijn om onderwerpen te kunnen volgen.

  Log-in als u al een account heeft of maak een gratis account aan.

Factsheet

 • Structuur van de Nederlandse kennisinfrastructuur

  Deze factsheet beschrijft de Nederlandse kennisinfrastructuur op basis van de belangrijkste uitvoerende organisaties, publiek en privaat.

  Weergeven factsheet
 • Het wetenschapsbeleid en innovatiebeleid

  Deze factsheet gaat in op de doelen en instrumenten van het wetenschaps- en innovatiebeleid in Nederland.

  Weergeven factsheet
 • Wie sturen de wetenschap in Nederland aan?

  Wat is de rol van de rijksoverheid, de adviesorganen, de regionale overheid en Europa?

  Weergeven factsheet