Laatste publicaties

Nieuws

Een verhit Facebook-draadje

27-11-2014Blogpost Marlies Hanifer. Wetenschappelijk onderzoek in de media als feit presenteren zonder de bijbehorende context, daar schieten veel lezers...

Onderzoekers universiteiten willen meer waardering voor onderwijstaken

25-11-2014Universitaire onderzoekers in Nederland worstelen met de combinatie van onderzoek en onderwijstaken, blijkt uit de nieuwe 'Feiten & Cijfers'.

Valorisatie werkt twee kanten op

25-11-2014Blogpost. Promovendi niet lastig vallen met valorisatie? Promovendi Stefan de Jong en Colette Bos reageren.

Webspecials

Patienten weten beter Uw verhaal telt.
De Nederlandse wetenschap feiten en cijfers over het Nederlandse wetenschapssysteem.

Testen

Technotest Technofiel of technofoob?
Doe de test
Relevantiewijzer Valorisatie, iets voor jou?
Doe de test
A robot to take care of you

Rathenau weblog

Valorisatie werkt twee kanten op

25 november 2014 13:11

Professor Harald Merckelbach (NRC, 15/16 november) stelt dat het door de Universiteit van Maastricht verplicht gestelde valorisatiehoofdstuk niet thuishoort in een...