calendar tag arrow download print
Doorgaan naar inhoud

Privacyverklaring

Het Rathenau Instituut vindt uw privacy belangrijk. In deze privacyverklaring leest u welke persoonsgegevens het Rathenau Instituut verzamelt, hoe deze worden verwerkt en voor welk doel.

Over het Rathenau Instituut

Het Rathenau Instituut doet onderzoek naar maatschappelijke aspecten van wetenschap, innovatie en nieuwe technologieën. Het Rathenau Instituut is beheersmatig ondergebracht bij  De Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen. Dit betekent dat de algemene privacyverklaring van de KNAW op ons van toepassing is. Lees hem hier. Deze privacyverklaring is daar een aanvulling op.

Voor welke doelen leggen wij uw gegevens vast:

Het Rathenau Instituut verwerkt persoonsgegevens ten behoeve van het uitvoeren van zijn taken:

  • het agenderen van maatschappelijke aspecten van wetenschap, technologie en innovatie
  • het stimuleren van het publieke en politieke debat over - soms betwiste - wetenschap, technologie en innovatie;
  • het ondersteunen van politieke besluitvorming en de beleidsvorming over wetenschap, technologie en innovatie met expertise en informatie.

Om welke gegevens gaat het?

Met verwijzing naar de privacyverklaring van de KNAW gaat het afhankelijk van het doel aanvullend om telefoonnummer, functienaam, uw geanonimiseerde activiteiten op onze website.  

Over onze nieuwsbrief

Heeft u zich ingeschreven voor de nieuwsbrief? Uw emailadres en eventuele andere gegevens worden dan bewaard en verwerkt door een nieuwsbriefapplicatie. Indien u e-mails van ons ontvangt, registreren wij uw interacties, met als doel om de inhoud van onze communicatie aan te passen en relevanter te maken.

In elke nieuwsbrief bieden wij u de mogelijkheid tot uitschrijven. De afgemelde adressen worden bewaard om te voorkomen dat u alsnog ongewenste mail van ons krijgt.

Over cookies

Het Rathenau Instituut verwerkt op deze website gegevens voor zover deze noodzakelijk zijn voor de werking van de website en om de kwaliteit of effectiviteit van de website te analyseren.  Naast deze noodzakelijke cookies vragen we toestemming voor het opslaan van social-media-cookies. Deze cookies zijn noodzakelijk om content van externe bronnen te tonen binnen onze website. 

Het Rathenau Instituut gebruikt volledig geanonimiseerde Google Analytics-cookies om het gebruik van de website in kaart te brengen en te analyseren, zodat de website verbeterd kan worden. 

Indien social media cookies zijn geaccepteerd kunnen de volgende applicaties ook cookies plaatsen: 

  • Google Maps (voor het tonen van de routekaart naar het Rathenau Instituut)
  • Youtube (voor het tonen van video's)
  • Vimeo (voor het tonen van video's)
  • Slices  (voor het tonen van beeldverhalen)
  • Springcast (voor het luisteren van podcasts)

De cookievoorkeuren kunnen op ieder moment worden gewijzigd via de cookie-instellingen onderaan elke pagina.

Over de tijdelijke enquête op de website

Bezoekers van de website kunnen tijdelijk bijdragen aan de verbetering van de website door deel te nemen aan een optionele survey, uitgevoerd met Hotjar. Indien bezoekers aangeven geen interesse te hebben, zal de survey niet meer worden weergegeven.

De resultaten van de survey zijn anoniem en worden uitsluitend gebruikt om inzicht te verkrijgen in het type bezoekers en hun mening over de website. Alleen als een e-mailadres wordt verstrekt, kunnen de antwoorden aan een specifiek persoon worden gekoppeld. Dit e-mailadres wordt uitsluitend gebruikt voor contact over de survey en zal drie maanden na afloop van de survey worden verwijderd.

Hoe lang bewaren wij persoonsgegevens?

De bewaartermijn ligt aan het doel waarvoor we de gegevens hebben ontvangen en aan eventuele wettelijke plichten om gegevens te bewaren. Heeft u hier vragen over, neem dan contact op met privacy@rathenau.nl.

Delen met derden

We delen persoonsgegevens alleen met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van een overeenkomst en om te voldoen aan eventuele wettelijke verplichtingen.

Met bedrijven die uw gegevens verwerken in opdracht van ons, sluiten wij een verwerkersovereenkomst. Het Rathenau Instituut blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Google Analytics

Het Rathenau Instituut gebruikt ook Google Analytics. De gegevens die we in Google Analytics verzamelen worden geanonimiseerd en versleuteld.

Wilt u uw gegevens inzien, aanpassen of wissen?

Uw rechten vindt u in de privacyverklaring van de KNAW. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, wissen of overdraging van uw persoonsgegevens sturen naar privacy@rathenau.nl.

We willen u er tot slot op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, de nationale toezichthouder.

 

Contactgegevens

Postbus 95366
2509 CJ Den Haag

Telefoon: 070-342 1542

Mailadres: info@rathenau.nl

 

Deze privacyverklaring is in werking getreden op 24 mei 2018.