calendar tag arrow download print

Wetenschap in cijfers

De Nederlandse wetenschap presteert wereldwijd op topniveau. Daarvoor is visie en geld nodig, personeel en een systeem van kennisinstellingen. Om de discussie over wetenschapsbeleid te voeden, verzamelt het Rathenau Instituut feiten en cijfers over onder andere de uitgaven voor wetenschap en technologie in Nederland. Ook geven we duiding aan langjarige trends.

We presenteren de cijfers in (beknopte) datapublicaties en (uitgebreide) factsheets, verdeeld over zes thema's op het gebied van wetenschap, technologie en innovatie in relatie tot de samenleving. De thema's zijn:

  1. beleid en structuur
  2. het geld
  3. de wetenschappers
  4. werking van de wetenschap
  5. producten
  6. kennisbenutting en impact

De informatie die u zoekt is ook makkelijk te vinden in het overzicht van onze factsheets en datapublicaties. Wetenschappelijk onderzoek is steeds meer een internationale aangelegenheid. Daarom betrekken we internationale studies in ons onderzoek en maken we internationale vergelijkingen.

Lees meer +
Meer laden