calendar tag arrow download print
Doorgaan naar inhoud

Wetenschap in cijfers

Image
De Nederlandse wetenschap presteert wereldwijd op topniveau. Daarvoor is visie en geld nodig, personeel en een systeem van kennisinstellingen. Om de discussie over wetenschapsbeleid te voeden, verzamelt het Rathenau Instituut feiten en cijfers over onderzoek en innovatie in Nederland.

We duiden meerjarige trends en maken internationale vergelijkingen. De cijfers presenteren we in (beknopte) datapublicaties en (uitgebreide) factsheets, verdeeld over zes thema's.