calendar tag arrow download print

Wetenschap in cijfers

De Nederlandse wetenschap presteert wereldwijd op topniveau. Daarvoor is visie en geld nodig, personeel en een systeem van kennisinstellingen. Om de discussie over wetenschapsbeleid te voeden, verzamelt het Rathenau Instituut feiten en cijfers over onder andere de uitgaven voor wetenschap en technologie in Nederland. Ook geven we duiding aan langjarige trends.

Wetenschappelijk onderzoek is steeds meer een internationale aangelegenheid. Daarom betrekken we internationale studies in ons onderzoek en maken we internationale vergelijkingen.

We presenteren de cijfers in (beknopte) datapublicaties en (uitgebreide) factsheets, verdeeld over zes thema's.

Lees meer +
Meer laden