calendar tag arrow download print
Doorgaan naar inhoud

Hoe is kennis georganiseerd in Nederland?

Wetenschap in cijfers
Waar vindt wetenschappelijk onderzoek plaats, in welke sectoren en hoe verhouden betrokken organisaties zich tot elkaar? Wat wil de overheid bereiken met haar beleid en hoe? Wie geeft advies over beleid voor wetenschap en innovatie?

Factsheets en datapublicaties