calendar tag arrow download print
Wetenschap in cijfers

Beleid en structuur

In dit thema beschrijven we wie betrokken zijn bij het beleid voor wetenschap en innovatie en welke rol zij spelen. Wat wil de overheid bereiken en hoe? Wie geven advies op deze beleidsterreinen? Waar vindt wetenschappelijk onderzoek plaats, in welke sectoren en hoe verhouden betrokken organisaties zich tot elkaar?
Meer laden