calendar tag arrow download print
Doorgaan naar inhoud

Wet open overheid

Wilt u informatie opvragen in het kader van de Wet open overheid (Woo) bij het Rathenau Instituut? Het Rathenau Instituut werkt hierin samen met de KNAW.

De KNAW streeft ernaar zoveel mogelijk informatie beschikbaar te stellen via de eigen websites. Niet alle informatie kan echter naar buiten worden gebracht, bijvoorbeeld persoonlijke informatie over of afkomstig van onderzoekers of andere medewerkers, of informatie over derde partijen. Bij een informatieaanvraag onder de Woo maakt de KNAW dan ook een zorgvuldige afweging over dit verzoek, met inachtneming van het wettelijk toetsingskader hiervoor en binnen de wettelijke termijn van 4 weken. Als deze termijn niet haalbaar is, treedt de KNAW hierover met u in contact. Bij een afwijzing van een informatieverzoek zal de KNAW de redenen hiervoor met u delen. Bij toewijzing van het verzoek deelt de KNAW de gevraagde informatie met u en maakt deze ook voor anderen openbaar toegankelijk.

Een verzoek indienen

Verzoeken over onderzoek van het Rathenau Instituut kunt u direct aan ons sturen. Beschrijf in uw verzoek zo precies mogelijk welke vastgelegde informatie u wenst te ontvangen. U kunt dit mailen naar:

woo@rathenau.nl

U kunt uw verzoek ook per post richten aan:

Rathenau Instituut
Woo-verzoek
Anna van Saksenlaan 51
2593 HW Den Haag

Lees hier meer over de WOO en de KNAW.

De KNAW en het Rathenau Instituut kunnen gemaakte kosten voor het maken van kopieën en uittreksels bij u in rekening brengen.