calendar tag arrow download print
Doorgaan naar inhoud

Inkomsten & uitgaven van universiteiten, umc's en hogescholen

Wetenschap in cijfers
Veel van het onderzoek in Nederland vindt plaats aan instellingen die onderwijs geven; universiteiten, universitair medisch centra en hogescholen. Deze organisaties kenmerken zich door een combinatie van taken die vaak in één bedrag wordt gefinancierd (lumpsum).

Factsheets en datapublicaties