calendar tag arrow download print
Doorgaan naar inhoud

Personeel aan de universiteiten en umc's

Wetenschap in cijfers
Over het personeel aan de universiteiten zijn veel gegevens bekend. Wij verdelen ze naar functie, naar aard van dienstverband en leeftijd. Ook de wetenschappelijke carrières en profielen van hoogleraren en postdocs houden we bij.

Specifieke data over mannen en vrouwen staat hier.

Factsheets en datapublicaties