calendar tag arrow download print
Image
factsheet
30 augustus 2021

De postdoc

Foto: Bram Belloni / Hollandse Hoogte
Deze factsheet toont een aantal gegevens over postdocs. We laten zien in welk vakgebied ze werken, hoe het staat met de verdeling tussen mannen en vrouwen en hoeveel postdocs er uit Nederland komen en van buiten.

In het kort:

  • Tussen 2005 en 2019 groeide het aantal postdocs van ruim 2.100 naar ruim 3.600.
  • Ongeveer 40% van de postdocs is vrouw.
  • 67% van de postdocs komt van buiten Nederland.

Postdoc is een internationaal gebruikte term voor een jonge, net gepromoveerde onderzoeker aan een universiteit, universitair medisch centrum of onderzoeksinstituut. Postdocs hebben tijdelijke dienstverbanden, moeten een plaats veroveren in de wetenschappelijke orde en coachen soms promovendi. De meeste postdocs kiezen na een, twee of drie postdoc-aanstellingen, al dan niet noodgedwongen, voor iets anders.

Aantal postdocs groeit

In Nederland groeide het aantal postdocs van 2.146 fte in 2005 naar 3.634 fte in 2019. De gebieden techniek en natuurwetenschappen groeiden absoluut het sterkst. Het gebied gedrag en maatschappij laat procentueel de grootste stijging zien. Het aantal fte aan postdocs binnen de natuurwetenschappen is sinds 2011 redelijk stabiel (ongeveer 1.000 fte). Binnen het gebied gedrag en maatschappij stabiliseerde het aantal fte aan postdocs vanaf 2012 (ongeveer 600 fte). Binnen de techniek is het aantal postdocs het grootst met 1.150 fte in 2019. Zie ook de grafiek hieronder.

Meer vrouwen en meer buitenlandse postdocs

Het aandeel vrouwelijke postdocs steeg tussen 2005 en 2019 van 34% naar 39%. Tussen 2018 en 2019 nam het totale aandeel vrouwelijke postdocs overigens met 1 procentpunt af. De daling in die jaren was het sterkst bij gedrag en maatschappij (3,2 procentpunt). Binnen de natuurwetenschappen steeg het aandeel vrouwelijke postdocs tussen 2018 en 2019 juist met 1,5 procentpunt.

Het aandeel buitenlandse postdocs met een aanstelling in Nederland steeg van 46% in 2007 naar 67% in 2020. Van deze buitenlandse postdocs komt meer dan de helft van buiten Europa. Zie ook de figuur hieronder.

Groei onder andere vanwege tijdelijke projecten

Er zijn meerdere verklaringen voor het stijgende aantal postdocs. Ten eerste is het voor universiteiten aantrekkelijk om postdocs aan te nemen voor het vele werk op de universiteit. Er zijn steeds meer studenten en promovendi die begeleid moeten worden en er wordt steeds meer onderzoek verricht. Ten tweede hebben universiteiten te maken met veel niet-structurele inkomsten. Het aanstellen van tijdelijke krachten zoals postdocs ligt dan voor de hand. Ten derde is de postdocfunctie ideaal om talentvolle onderzoekers te selecteren.

Voor pasgepromoveerde wetenschappers biedt de postdocfunctie een kans om in de wetenschap te blijven en mogelijk door te groeien. Overigens is de concurrentie enorm. Terwijl het aantal postdocs steeg, steeg namelijk eveneens het aandeel tijdelijke contracten bij vervolgfuncties zoals bijvoorbeeld de functie van universitair docent.

Meer informatie, bronnen, definities en afkortingen