calendar tag arrow download print
Doorgaan naar inhoud

De postdoc

factsheet
02 oktober 2023
postdoc wetenschappelijk personeel Wetenschap

Foto: Bram Belloni / Hollandse Hoogte

Image
In deze factsheet tonen we een aantal gegevens over postdocs. We laten zien in welk vakgebied ze werken, hoe het staat met de verdeling tussen mannen en vrouwen en hoeveel postdocs er uit Nederland komen en van buiten.

In het kort

  • Tussen 2005 en 2022 groeide het aantal postdocs van ruim 2.100 naar bijna 3.700.
  • Ongeveer 40% van de postdocs is vrouw.
  • 68% van de postdocs komt van buiten Nederland.


Aantal postdocs groeit

In Nederland groeide het aantal postdocs van 2.146 fte in 2005 naar 3.698 fte in 2022. De gebieden techniek en natuurwetenschappen groeiden absoluut het sterkst. De gebieden landbouw en gedrag en maatschappij laten procentueel de grootste stijging zien. Het aantal fte aan postdocs binnen de natuurwetenschappen is sinds 2011 redelijk stabiel (ongeveer 1.000 fte). Binnen het gebied gedrag en maatschappij stabiliseerde het aantal fte aan postdocs vanaf 2012 (ongeveer 600 fte). Binnen de techniek is het aantal postdocs het grootst met 1.144 fte in 2022. Zie ook de grafiek hieronder.

Meer vrouwen en meer buitenlandse postdocs

Het aandeel vrouwelijke postdocs steeg tussen 2005 en 2022 van 34% naar 41%. Het aandeel vrouwen is het grootst binnen het gebied Gedrag en Maatschappij (58%) en het kleinst binnen de Techniek (27%).

Het aandeel buitenlandse postdocs met een aanstelling in Nederland steeg van 46% in 2007 naar 68% in 2022. Van deze buitenlandse postdocs komt meer dan de helft van buiten Europa. Zie ook de figuur hieronder.

Groei onder andere vanwege tijdelijke projecten

Er zijn meerdere verklaringen voor het stijgende aantal postdocs. Ten eerste is het voor universiteiten aantrekkelijk om postdocs aan te nemen voor het vele werk op de universiteit. Er zijn steeds meer studenten en promovendi die begeleid moeten worden en er wordt steeds meer onderzoek verricht. Ten tweede hebben universiteiten te maken met veel niet-structurele inkomsten. Het aanstellen van tijdelijke krachten zoals postdocs ligt dan voor de hand. Ten derde is de postdocfunctie ideaal om talentvolle onderzoekers te selecteren.

Voor pasgepromoveerde wetenschappers biedt de postdocfunctie een kans om in de wetenschap te blijven en mogelijk door te groeien. Overigens is de concurrentie enorm. Terwijl het aantal postdocs steeg, steeg namelijk eveneens het aandeel tijdelijke contracten bij vervolgfuncties zoals bijvoorbeeld de functie van universitair docent.