calendar tag arrow download print
Doorgaan naar inhoud

Academische carrières en loopbaanbeleid

Rapport
25 april 2013
Feiten en Cijfers
Academische loopbanen
Image
In deze publicatie geeft het Rathenau Instituut feitelijke informatie over de loopbanen van academici aan de Nederlandse universiteiten. Door het eerder ontbreken van dergelijke informatie zijn veel beelden ontstaan over carrières in de wetenschap.

Downloads

Downloads

Samenvatting


De universitaire sector heeft het imago weinig dynamisch te zijn doordat de hogere rangen bij universiteiten vrijwel ‘dicht zitten’ en jonge wetenschappers betrekkelijk weinig ruimte hebben voor een carrière in de wetenschap. Er is ook een beeld dat de weg naar de top vooral binnen de sector plaatsvindt; eenmaal uit de academie kun je een verdere carrière in de wetenschap wel vergeten.

Deze Feiten & Cijfers-publicatie geeft op basis van nieuwe analyses van de beschikbare informatie meer inzicht in de arbeidsmarktbewegingen die het academische carrièrehuis vormen en de dynamiek van de wetenschappelijke arbeidsmarkt.

De belangrijkste conclusies van deze publicatie zijn:

  • De Nederlandse academische arbeidsmarkt is een open systeem. Flinke aantallen promovendi (PROM), overig wetenschappelijk personeel (OVWP), universitair docenten (UD), universitair hoofddocenten (UHD) en hoogleraren (HGL) verlaten de universiteit, maar omgekeerd stromen ook veel wetenschappers in van buiten de Nederlandse universiteiten.
  • De Nederlandse wetenschap wordt steeds internationaler. Steeds meer academici komen vanuit het buitenland en steeds meer academici die aan de Nederlandse universiteiten werken, gaan naar het buitenland. Het aandeel buitenlandse academici in Nederland groeit.

 

Bij voorkeur citeren als:
De Goede, M., Belder, R. and De Jonge, J. (2013). Academische carrieres en loopbaanbeleid. Feiten en Cijfers 7. Den Haag: Rathenau Instituut