calendar tag arrow download print
Doorgaan naar inhoud

Patenten

Wetenschap in cijfers
Een patent of octrooi geeft de aanvrager het exclusieve recht om een uitvinding of techniek te gebruiken. De meeste aanvragen worden gedaan door bedrijven, maar ook kennisinstellingen kunnen het doen. Het patentbureau voor Europa geeft Europese patenten uit, triadische patenten gelden ook in de Verenigde Staten en Japan.

Factsheets en datapublicaties