calendar tag arrow download print
Image
Wetenschap in cijfers

Output

Wetenschappelijk onderzoek levert veel verschillende resultaten op. Denk aan publicaties in wetenschappelijke tijdschriften, publicaties in andere media of bijdragen aan boeken. Ook het aantal afgestudeerden en gepromoveerden zijn 'resultaten'. Dan is er nog technologische output zoals patenten. In dit thema geven we feiten en cijfers over deze verschillende prestaties in de wetenschap.