calendar tag arrow download print
Doorgaan naar inhoud

Samenwerking

Wetenschap in cijfers
Bedrijven, universiteiten, hogescholen en publieke kennisinstellingen werken soms samen. Samenwerking is belangrijk voor innovatie. Publiek-private en publiek-publieke samenwerking komt onder andere tot uiting in gezamenlijke (inter)nationale publicaties.

Factsheets en datapublicaties