calendar tag arrow download print
Nieuw rapport Maakbare levens
Wezenlijk anders
Zes lessen voor de maatschappelijke dialoog over het combineren van menselijk en dierlijk celmateriaal
Wetenschap in cijfers

Samenwerking

Bedrijven, universiteiten, hogescholen en publieke kennisinstellingen werken soms samen. Samenwerking is belangrijk voor innovatie. Publiek-private en publiek-publieke samenwerking komt onder andere tot uiting in gezamenlijke (inter)nationale publicaties.

Factsheets en datapublicaties

Meer laden