calendar tag arrow download print
Wetenschap in cijfers

Samenwerking

Bedrijven, universiteiten, hogescholen en publieke kennisinstellingen werken soms samen. Samenwerking is belangrijk voor innovatie. Publiek-private en publiek-publieke samenwerking komt onder andere tot uiting in gezamenlijke (inter)nationale publicaties.

Factsheets en datapublicaties

Meer laden