calendar tag arrow download print
Doorgaan naar inhoud

Aandeel internationale co-publicaties

datapublicatie
14 september 2020
politiek Wetenschap onderzoek
Welk percentage van alle publicaties van een land, bestaat uit internationale co-publicaties? In deze datapublicatie laten we het aandeel wetenschappelijke publicaties zien, waarbij onderzoekers van een land samenwerken met onderzoekers in andere landen.

In het kort

  • Zwitserland scoort in deze vergelijking het hoogst met een internationaal co-publicatie percentage van 74%, Nederland scoort gemiddeld met 65%.
  • Onderaan staan Japan, Korea en China, met respectievelijk 34%, 31%, en 27%.
  • Ook de VS scoort relatief laag met 41%, dit zou te verklaren kunnen zijn door de grote binnenlandse markt van onderzoekers waar mee samengewerkt kan worden.

Inhoudelijke toelichting
Het percentage internationale co-publicaties loopt sterk uiteen. Nederland scoort met 65% gemiddeld in deze ranglijst. De VS scoort laag in deze ranglijst, waarschijnlijk vanwege de grote binnenlandse markt van onderzoekers waarmee kan worden samengewerkt. Onderaan staan Korea, Japan en China, hier speelt waarschijnlijk de factor 'taal' een belangrijke rol. Voor alle landen is het percentage internationale co-publicaties de laatste jaren gestegen.