Keuzes voor de e-coach

Publicaties

Maatschappelijke vragen bij de automatisering van de coachingspraktijk.

E-coaching kan een krachtig hulpmiddel vormen om mensen te ondersteunen bij het realiseren van een gezonde levensstijl. Maar via sensoren, slimme algoritmen en feedback wordt ook een verregaande inbreuk op autonomie en persoonlijke levenssfeer mogelijk. Hoe meer we weten over fysiologische, cognitieve en emotionele processen, hoe meer vragen dit oproept over de manieren waarop aanbieders, gebruikers en andere partijen deze data kunnen, willen en mogen gebruiken. Deze voorstudie brengt een reeks belangrijke afwegingen en ontwerpkeuzes in kaart.

Download publicatie
Naar publicatieoverzicht
Auteur:Linda Kool, Jelte Timmer, Rinie van Est
Publicatiedatum:17-5-2013
Project:De elektronische levensstijlcoach
Publicatie type:Rapport
Jaar van uitgave:2013
Plaats van uitgave:Den Haag
Uitgever:Rathennau Instituut
Aantal pagina's:52
Afdeling:Technology Assessment