calendar tag arrow download print
Skip to content

Jan Buevink

Communications advisor
Jan Buevink is communications advisor at the Rathenau Instituut.

Opleiding en loopbaan

Jan studeerde politicologie in Nijmegen. Hij werkte als redacteur voor universiteitsbladen in Maastricht en Amsterdam (VU) en voor ondernemersorganisatie VNO-NCW. Hij was voorlichter bij de Sociaal-Economische Raad en communicatiespecialist voor verantwoord beleggen bij vermogensbeheerder APG. Enkele jaren geleden haalde hij zijn eerstegraads onderwijsbevoegdheid. Op verschillende scholen gaf hij maatschappijleer aan leerlingen van vmbo, havo en vwo.