calendar tag arrow download print

Charlotte Lockefeer-Maas MA

Communications advisor
Charlotte lockefeer
Charlotte Lockefeer-Maas is communications advisor.

Opleiding en loopbaan

Charlotte studeerde Filosofie en Europese Studies in Amsterdam en Lyon.

In haar masters legde zij zich toe op wetenschapsfilosofie, politieke filosofie en Europees beleid. Zij sloot haar studie af met een stage bij de Delegatie van de Europese Commissie voor de Verenigde Naties in New York.

Van 2010 tot 2019 was zij werkzaam als wetenschappelijk medewerker bij de Teldersstichting, het wetenschappelijk bureau gelieerd aan de VVD. Daar was zij penvoerder van uiteenlopende onderzoeksprojecten, verzorgde zij de eindredactie van diverse publicaties en organiseerde zij lezingen en symposia.