calendar tag arrow download print

Dr. Laurens Hessels

Senior researcher / Coordinator research quality
Dr. Laurens Hessels is researcher.

Expertise

Laurens houdt zich bezig met wetenschapsbeleid en innovatiebeleid. Hij werkt aan vragen op het gebied van kenniscocreatie, publiek-private samenwerking en valorisatie. Als coördinator onderzoekskwaliteit bewaakt hij de verbinding met universiteiten, draagt hij bij aan het interne leervermogen van het instituut en coördineert hij de evaluatie van afgeronde projecten.

Opleiding en loopbaan

Laurens heeft wetenschapsfilosofie en scheikunde gestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam. Hij promoveerde in 2010 aan de Universiteit Utrecht op een studie naar de maatschappelijke relevantie van wetenschap. Na zijn promotie werkte hij al een aantal jaren bij het Rathenau Instituut, als onderzoeker op het gebied van wetenschapsbeleid. Hij was toen ook een periode gedetacheerd naar het Ministerie van OCW om mee te schrijven aan de ‘Wetenschapsvisie 2025’.

Van april 2016 tot juni 2019 was Laurens senior onderzoeker op het gebied van Innovatie en Valorisatie bij KWR Watercycle Research Institute. Sinds 1 januari 2019 is hij een dag per week verbonden aan het Centrum voor Wetenschaps- en Technologiestudies (CWTS) van de Universiteit Leiden.