calendar tag arrow download print
Doorgaan naar inhoud

Prof. dr. Laurens Hessels

Senior onderzoeker / coördinator onderzoekskwaliteit
Prof. dr. Laurens Hessels is senior onderzoeker en coördinator onderzoekskwaliteit.

Expertise

Laurens houdt zich bezig met wetenschapsbeleid en innovatiebeleid in Nederland en Europa. Hij werkt aan vragen over kenniscocreatie, missiegedreven innovatiebeleid en de maatschappelijke impact van wetenschap. Als coördinator onderzoekskwaliteit draagt hij bij aan het interne leervermogen van het instituut door de evaluatie van afgeronde projecten, kennisuitwisseling binnen het instituut, en samenwerking met universiteiten.

Opleiding en loopbaan

Naast zijn werk bij het Rathenau Instituut is Laurens een dag per week verbonden aan het Centrum voor Wetenschaps- en Technologiestudies (CWTS) van de Universiteit Leiden als bijzonder hoogleraar Maatschappelijke waarde van wetenschap.

Laurens heeft wetenschapsfilosofie en scheikunde gestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam. Hij promoveerde in 2010 aan de Universiteit Utrecht op een studie naar de maatschappelijke relevantie van wetenschap. Na zijn promotie werkte hij al een aantal jaren bij het Rathenau Instituut, als onderzoeker op het gebied van wetenschapsbeleid. Hij was toen ook een periode gedetacheerd naar het Ministerie van OCW om mee te schrijven aan de ‘Wetenschapsvisie 2025’.

Van 2016 tot 2019 was Laurens senior onderzoeker op het gebied van Innovatie en Valorisatie bij KWR Watercycle Research Institute.