calendar tag arrow download print
Doorgaan naar inhoud

Prof. dr. Laurens Hessels

Senior onderzoeker
Laurens Hessels is senior onderzoeker.

Expertise

Laurens houdt zich bezig met wetenschapsbeleid en innovatiebeleid. Hij werkt aan projecten over de samenwerking tussen wetenschap en praktijk, coördinatie van onderzoeksprogramma’s, missiegedreven kennis-ecosystemen en evaluatie van maatschappelijke impact.

Een dag per week werkt Laurens aan het Centrum voor Wetenschaps- en Technologiestudies (CWTS) van de Universiteit Leiden als bijzonder hoogleraar Maatschappelijke waarde van wetenschap. Dit is een leerstoel die op initiatief van het Rathenau Instituut is ingesteld en ook door het Rathenau Instituut wordt bekostigd. 

Opleiding en loopbaan

Laurens studeerde wetenschapsfilosofie en scheikunde aan de Universiteit van Amsterdam. Hij promoveerde in 2010 aan de Universiteit Utrecht op een studie naar de maatschappelijke relevantie van wetenschap. Na zijn promotie werkte hij bij het Rathenau Instituut als onderzoeker op het gebied van wetenschapsbeleid. Hij was tijdelijk gedetacheerd bij het ministerie van OCW om mee te schrijven aan de Wetenschapsvisie 2025.

Van 2016 tot 2019 was Laurens senior onderzoeker op het gebied van innovatie en valorisatie bij KWR Watercycle Research Institute.

Een overzicht van recente tijdschriftpublicaties is hier te vinden.