calendar tag arrow download print
Doorgaan naar inhoud

Wie we zijn

Het Rathenau Instituut houdt zich al zo'n 35 jaar bezig met onderzoek en debat over de impact van wetenschap, innovatie en technologie op de samenleving. Lees hieronder onze geschiedenis en maak kennis met onze medewerkers.

Wie werken er bij ons?

Bij het Rathenau Instituut werken ongeveer 60 mensen. 

Ons bestuur stelt het werkprogramma vast en vergadert circa vijf maal per jaar over de voortgang.

Onze programmaraad houdt ons scherp met betrekking tot brede ontwikkelingen in de samenleving en denkt mee over ons werkprogramma.

Waarom zijn we opgericht?

Welke impact heeft technologie op ons leven? In 1986 richtte de regering een instituut op dat dit moest onderzoeken. Dat werd de Nederlandse Organisatie voor Technologisch Aspectenonderzoek, het latere Rathenau Instituut.

Voor wie werken we?

Elke twee jaar publiceren we ons werkprogramma. Dat is vastgelegd in ons instellingsbesluit. Daarin staat ook dat we in ons werk met name aandacht hebben voor het brede publiek en de politiek - de Eerste en Tweede Kamer en het Europees Parlement. Beheersmatig zijn we ondergebracht bij de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen. Net als universiteiten, zijn we onafhankelijk van de rijksoverheid, ook al financiert die het grootste deel van ons.