calendar tag arrow download print
Doorgaan naar inhoud

Ons bestuur

Het bestuur van het Rathenau Instituut bestaat uit de volgende leden:

Drs. Maria Henneman (voorzitter)

Maria Henneman is met ingang van 1 juni 2021 door minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Ingrid van Engelshoven benoemd tot voorzitter van het bestuur van het Rathenau Instituut.

Henneman verwierf bekendheid als journalist en presentator bij het NOS Journaal en later als hoofdredacteur bij het actualiteitenprogramma Netwerk. Sinds haar vertrek uit de journalistiek in 2004 richt ze zich met haar adviesbureau Henneman Strategies op het geven van strategisch communicatie- en beleidsadvies aan bedrijven, non-profitorganisaties en de (lokale) overheid. Daarnaast heeft ze talrijke advies- en bestuursfuncties bekleed, onder meer bij de Radboud Universiteit en het Innovatieplatform. Sinds 2016 is ze voorzitter van de programmacommissie Gender & Gezondheid van ZonMw.

Prof. dr. M.N.C. Aarts 

Noelle Aarts is hoogleraar socio-ecologische interacties en directeur van het Instituut voor Science in Society (ISiS) van de Radboud Universiteit.

Noelle Aarts (1957) is directeur van het Instituut voor Science in Society (ISiS) van de Radboud Universiteit. Zij studeerde biologie en culturele antropologie en promoveerde in 1998 aan Wageningen Universiteit op een proefschrift over de communicatie tussen overheid en boeren over omstreden natuur en natuurbeleid in Nederland. Voordat ze in 2017 aan de Radboud Universiteit werd aangesteld als hoogleraar Socio-Ecologische Interacties was zij als hoogleraar Communicatie en Verandering in Life Science Contexts aan Wageningen Universiteit. Daarnaast bekleedde zij een bijzondere leerstoel Strategische Communicatie aan de Universiteit van Amsterdam. Noelle Aarts doet onderzoek naar de betekenis van alledaagse gesprekken bij complexe veranderingstrajecten rondom natuur, mens-dier relaties en landgebruik.

Drs. Felix Cohen

Felix Cohen is voorzitter van de raad van commissarissen van Regina Coeli. In zijn carrière bekleedde hij tal van leidinggevende functies.

Felix Cohen heeft altijd op het snijpunt gewerkt van nieuwe technologie en 'gewone mensen'. Momenteel werkt hij als energiecoach. In die rol geeft hij consumenten advies over energiebesparing. Daarnaast is hij bestuurslid van de Stichting Tuchtraad Verzekeringen en schrijft hij een blog over varen en politiek. Cohen heeft in zijn loopbaan als leidinggevende diverse malen veranderingsprocessen en reorganisaties begeleid voor tal van organisaties. Bij Philips Informatie Systemen werkte hij als marketingmanager. Als algemeen directeur van de Consumentenbond was hij, onder andere, verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de grootste betaalsite van Nederland, met 80.000 betalende leden.

Dr. L.J.F. Guérin

Laurence Guérin is decaan van de School of Education and Society en Professor Citizenship bij Academica.

Laurence Guérin (1971) is decaan van de School of Education and Society en Professor Citizenship bij Academica.Ze studeerde Bedrijfskunde aan de Ecole Supérieur de Commerce de Rennes in Frankrijk. Na tien jaar te hebben gewerkt in Bazel (CH) in de farmaceutische industrie o.a. als kwaliteitsmanager, heeft ze Pedagogiek gestudeerd aan de Universiteit Utrecht. Ze is gepromoveerd op Burgerschap (politieke en pedagogische rechtvaardiging van burgerschapsvorming en burgerschapsdidactiek). Ze heeft het project “Bèta burgerschap” ontwikkeld en geleid en leidt momenteel de NRO onderwijsonderzoek werkplaats “Democratisering van kritisch denken” in het MBO. Focus van het onderzoek in haar practoraat en lectoraat is kritische burgerschapsvorming in de context van beroepsvoorbereiding, het bevorderen van de participatie van jongeren en de impact van technologie op maatschappelijke vraagstukken in de deliberatieve democratie.​

Dr. J.A. Hoekstra MSc

Janneke Hoekstra is sinds maart 2021 bestuurslid van Land van Ons en heeft een adviesbureau.

Janneke Hoekstra (1954) studeerde biologie en statistiek en begon haar loopbaan als statisticus, eerst bij TNO, daarna bij het RIVM. Haar loopbaan staat in het teken van de verbindingen tussen onderwijs en wetenschap en de maatschappij. Zij droeg bij aan onderzoek op het gebied van landbouw, milieu & natuur en volksgezondheid. In 2003 werd zij directeur Kennis en Innovatie bij het Ministerie van LNV. Vanaf 2011 tot 2020 was zij directeur van de Faculteit Techniek van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. In die functie gaf zij een impuls aan de samenwerking met het bedrijfsleven, onder andere als mede-initiatiefnemer van een Centre of Expertise voor duurzame en betrouwbare energie, SEECE. Ook was zij voorzitter van het landelijk adviescollege van de Vereniging Hogescholen voor alle technische hbo-opleidingen. Sinds 2021 is zij bestuurslid van Land van Ons, met de portefeuille biodiversiteit en landbouw. Deze coöperatie stelt zich ten doel de biodiversiteit en het landschap op het boerenland te herstellen door landbouwgrond in eigendom te nemen en daarop samen met de boer/pachter en burgers uit de omgeving natuurvriendelijke landbouw te realiseren.

Prof. mr. dr. Erwin Muller

Erwin Muller is sinds 1 september 2018 decaan van de Faculteit Governance and Global Affairs (FGGA) van de Universiteit Leiden in Den Haag, bestuurder van de Campus Den Haag van de Universiteit Leiden en hoogleraar Veiligheid en Recht aan dezelfde universiteit.

Erwin Muller (1965) is hoofdredacteur van de Kluwerserie Handboeken Veiligheid en van Tekst en Commentaar Openbare Orde en Veiligheid. Hij is tevens voorzitter van de Raad van Toezicht van Lucas Onderwijs, directeur van de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen en lid van de Raad van Toezicht van GGZ Noord-Holland-Noord. Hiervoor was Muller vicevoorzitter van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid en wetenschappelijk directeur van het Instituut voor Strafrecht en Criminologie aan de Universiteit Leiden. Ook is hij directeur geweest van het COT Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement, lid van de Raad voor het Openbaar Bestuur, vice-decaan van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Leiden, directeur van de Nederlandse Politie Academie en directeur van de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur.

Drs. R. Rawal

Drs. R. (Rajash) Rawal is zelfstandig consultant onderwijs, leiderschap en strategie. Van 2018-2023 was hij lid van het College van Bestuur van De Haagse Hogeschool. Rajash studeerde Government and Policy in Europe aan de University of Teesside (Verenigd Koninkrijk). Hij haalde zijn master European Studies (specialisatie Politicologie) aan de Universiteit van Amsterdam.

Rajash was 25 jaar verbonden aan De Haagse Hogeschool. Hij kwam binnen als uitwisselingsstudent, werd docent/onderzoeker bij de opleiding European Studies (toen nog HEBO geheten) en was bij die opleiding onder meer hoofd internationalisering en opleidingsmanager. Vanaf september 2015 was hij directeur van de faculteit Management en Organisatie. Ook gaf hij onderwijs op de Haagse Hogeschool: de minor Media and Politics.

Professor dr. ir. Behnam Taebi

Professor dr. ir. Behnam Taebi is hoogleraar Energy & Climate Ethics en wetenschappelijk directeur van het Safety & Security Institute aan de Technische Universiteit Delft. Verder leidt hij TU Delft | Den Haag, een universiteitsbreed initiatief met als doel technische kennis dichter bij het hart van beleid en politiek te brengen.  Hij is tevens lid van de Wetenschappelijke Klimaatraad.

Eerder was Taebi verbonden aan het Belfer Centre for Science and International Affairs van Harvard University (2014-2020) en lid van De Jonge Akademie van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (2016-2021). Taebi is co-hoofdredacteur van ‘Science and Engineering Ethics’, co-editor van een boek over ‘The Ethics of Nuclear Energy’ en auteur van een monografie over ‘Ethics and Engineering. An introduction.’ Hij was ook lid van het OESO-expertpanel dat het rapport ‘Addressing societal challenges using transdisciplinary research’ publiceerde in 2020.

Prof. dr. ir. Eefje Cuppen (Secretaris)

Eefje Cuppen is op 1 oktober begonnen als nieuwe directeur van het Rathenau Instituut.

Cuppen is sinds 2020 hoogleraar Governance of Sustainability aan het Instituut voor Bestuurskunde van de Universiteit Leiden. Daarvoor werkte ze aan de Technische Universiteit Delft en de Vrije Universiteit in Amsterdam, waar ze promoveerde aan het Instituut voor Milieuvraagstukken. Aan de Technische Universiteit Eindhoven studeerde ze Techniek en Maatschappij (tegenwoordig Innovatiewetenschappen). Naast haar baan als directeur blijft Cuppen voor een dag in de week werken als hoogleraar aan de Universiteit Leiden. Ook is ze per 1 september 2022 benoemd tot lid van het Maatschappelijk Impact Team (MIT).

Meer informatie

De benoeming van de voorzitter en overige bestuursleden geschiedt op voordracht van het bestuur van het instituut, gehoord het algemeen bestuur van de KNAW en de WRR. Leden worden volgens het instellingsbesluit voor vier jaar benoemd door de Minister van OCW met een mogelijkheid tot verlenging.

Voor vragen aan (of over) het bestuur kunt u een e-mail sturen naar Diana Trimpert (directiesecretaresse)