calendar tag arrow download print

Ons bestuur

Het bestuur van het Rathenau Instituut bestaat uit de volgende leden:

Gerdi Verbeet (voorzitter)

Gerdi Verbeet is voorzitter van het Nationaal Comité 4 en 5 mei en toezichthouder bij o.a. Novamedia.

Gerdi Verbeet (1951) was van 2006 tot 2012 voorzitter van de Tweede Kamer. De ervaring die zij opdeed in de landelijke politiek, zet zij nu in voor andere organisaties. Verbeet was van 1996 tot 2001 politiek adviseur, en van 2001 tot 2006 zat zij in de Tweede Kamer, waar zij zich vooral bezighield met sport, ouderenbeleid en de AOW. Zij was ondervoorzitter van de vaste Kamercommissie voor Justitie en van de themacommissie ouderenbeleid. In 2006 werd zij gekozen tot voorzitter van de Tweede Kamer. Zij was de tweede vrouwelijke voorzitter. Na haar Kamervoorzitterschap (twee termijnen, 2006-2012), pakte zij tal van nieuwe (bestuurs)functies op, waaronder het voorzitterschap van het bestuur van het Rathenau Instituut. Verbeet is tevens voorzitter van de Raad van Commissarissen van Novamedia en commissaris bij Siemens. Per 1 juni 2015 is zij benoemd tot voorzitter van het Nationaal Comité 4 en 5 mei.

Prof. dr. M.N.C. Aarts 

Noelle Aarts is directeur van het Instituut voor Science in Society (ISiS) van de Radboud Universiteit.

Noelle Aarts (1957) is directeur van het Instituut voor Science in Society (ISiS) van de Radboud Universiteit. Zij studeerde biologie en culturele antropologie en promoveerde in 1998 aan Wageningen Universiteit op een proefschrift over de communicatie tussen overheid en boeren over omstreden natuur en natuurbeleid in Nederland. Voordat ze in 2017 aan de Radboud Universiteit werd aangesteld als hoogleraar Socio-Ecologische Interacties was zij als hoogleraar Communicatie en Verandering in Life Science Contexts aan Wageningen Universiteit. Daarnaast bekleedde zij een bijzondere leerstoel Strategische Communicatie aan de Universiteit van Amsterdam. Noelle Aarts doet onderzoek naar de betekenis van alledaagse gesprekken bij complexe veranderingstrajecten rondom natuur, mens-dier relaties en landgebruik.

Drs. Felix Cohen

Felix Cohen is voorzitter van de raad van commissarissen van Regina Coeli. In zijn carrière bekleedde hij tal van leidinggevende functies.

Felix Cohen heeft altijd op het snijpunt gewerkt van nieuwe technologie en 'gewone mensen'. Momenteel werkt hij als energiecoach. In die rol geeft hij consumenten advies over energiebesparing. Daarnaast is hij voorzitter van de Centrale Cliëntenraad van de Haagse Wijk- en Woonzorg (HWW zorg) en schrijft hij een blog over zeilen en politiek. Cohen heeft in zijn loopbaan als leidinggevende diverse malen veranderingsprocessen en reorganisaties begeleid voor tal van organisaties. Bij Philips Informatie Systemen werkte hij als marketing manager. Als algemeen directeur van de Consumentenbond zette hij zich in voor de ontwikkeling van de grootste betaalsite van Nederland, met 80.000 betalende leden.

Dr. Hans Dröge

Hans Dröge is toezichthouder bij o.a de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij en de Algemene Werkgevers Vereniging Nederland

Hans Dröge (1956) werkte tot eind 2013 bij Unilever Nederland. Tegenwoordig adviseert hij organisaties en (startende) ondernemingen op het gebied van technologie, innovatie en duurzaamheid. Daarnaast is Dröge onder meer lid van Raad van Commissarissen bij de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij. Hij studeerde farmacie. Na zijn studie begon Dröge op het Unilever Research Laboratorium, bekleedde verschillende supply chain-functies, en keerde in 2009 terug in R&D. Hij was verantwoordelijk voor de wereldwijde R&D-infrastructuur en het operationaliseren van de bestaande R&D-strategie. Daarnaast was hij verantwoordelijk voor Unilevers externe relaties met de politiek, de regering en de zakenwereld in Nederland.

Dr. L.J.F. Guérin

Laurence Guérin is lector Wereldburgerschap aan de Haagse Hogeschool

Laurence Guérin (1971) is lector Wereldburgerschap op de Haagse Hogeschool en practor Burgerschap op ROC van Twente. Ze studeerde Bedrijfskunde aan de Ecole Supérieur de Commerce de Rennes in Frankrijk. Na tien jaar te hebben gewerkt in Bazel (CH) in de farmaceutische industrie o.a. als kwaliteitsmanager, heeft ze Pedagogiek gestudeerd aan de Universiteit Utrecht. Ze is gepromoveerd op Burgerschap (politieke en pedagogische rechtvaardiging van burgerschapsvorming en burgerschapsdidactiek). Ze heeft het project “Bèta burgerschap” ontwikkeld en geleid en leidt momenteel de NRO onderwijsonderzoek werkplaats “Democratisering van kritisch denken” in het MBO. Focus van het onderzoek in haar practoraat en lectoraat is kritische burgerschapsvorming in de context van beroepsvoorbereiding, het bevorderen van de participatie van jongeren en de impact van technologie op maatschappelijke vraagstukken in de deliberatieve democratie.​

Prof. mr. dr. Erwin Muller

Erwin Muller is sinds 1 september 2018 decaan van de Faculteit Governance and Global Affairs (FGGA) van de Universiteit Leiden in Den Haag en hoogleraar Veiligheid en Recht aan dezelfde universiteit.

Erwin Muller (1965) is hoofdredacteur van de Kluwerserie Handboeken Veiligheid en van Tekst en Commentaar Openbare Orde en Veiligheid. Hij is tevens voorzitter van de Raad van Toezicht van Lucas Onderwijs, vicevoorzitter van de Raad van Toezicht van Avans Hogeschool en lid van de Raad van Toezicht van GGZ Noord-Holland-Noord. Hiervoor was Muller vicevoorzitter van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid en wetenschappelijk directeur van het Instituut voor Strafrecht en Criminologie aan de Universiteit Leiden. Ook is hij directeur geweest van het COT Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement, lid van de Raad voor het Openbaar Bestuur, vice-decaan van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Leiden, directeur van de Nederlandse Politie Academie en directeur van de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur.

Prof. dr. ir. Peter-Paul Verbeek

Peter-Paul Verbeek is universiteitshoogleraar Filosofie van Mens en Techniek aan de Universiteit Twente.

Peter-Paul Verbeek (1970) is universiteitshoogleraar Filosofie van Mens en Techniek en wetenschappelijk co-directeur van het DesignLab van de Universiteit Twente. Hij is tevens honorary professor of Techno-Anthropology aan de Universiteit van Aalborg, Denemarken. Daarnaast is hij voorzitter van de UNESCO World Commission for the Ethics of Science and Technology, en lid van de KNAW, de Raad van Toezicht van TNO, de Commissie voor de Vrijheid van Wetenschapsbeoefening, de NWO programmaraad Maatschappelijk Verantwoord Innoveren en de Nederlandse Nationale Commissie voor UNESCO. Zijn onderzoek richt zich op de relaties tussen mens, technologie en maatschappij. Hij schreef een aantal veelgelezen boeken, waaronder ‘What Things Do’, ‘Moralizing Technology’ en ‘De grens van de mens’.

Dr. ir. Melanie Peters (secretaris)

Melanie Peters is directeur van het Rathenau Instituut.

Melanie Peters (1965) is sinds 1 februari 2015 directeur van het Rathenau Instituut. Peters heeft een brede achtergrond in wetenschap, bedrijfsleven en de publieke sector, gecombineerd met ruime ervaring met het (inter)nationale politieke en maatschappelijke krachtenveld. Ze is opgeleid tot levensmiddelentechnoloog (Wageningen Universiteit) en tot toxicoloog en gepromoveerd op het terrein van de biochemie (Imperial College, Londen). Peters werkte als wetenschappelijk onderzoeker aan de Universiteit van Texas in Austin en als wetenschappelijk onderzoeksleider bij het Shell Research and Technology Centre Amsterdam. Zij vervulde verschillende functies op het snijvlak van wetenschap, beleid, politiek en samenleving bij het Ministerie van Landbouw, de Consumentenbond en als directeur van Studium Generale Universiteit Utrecht.
 

Meer informatie

De benoeming van de voorzitter en overige bestuursleden geschiedt op voordracht van het bestuur van het instituut, gehoord het algemeen bestuur van de KNAW en de WRR. Leden worden volgens het instellingsbesluit voor vier jaar benoemd door de Minister van OCW met een mogelijkheid tot verlenging.

Voor vragen aan (of over) het bestuur kunt u een e-mail sturen naar Diana Trimpert (directiesecretaresse)