calendar tag arrow download print
Doorgaan naar inhoud

Ons bestuur

Het bestuur van het Rathenau Instituut bestaat uit de volgende leden:

Drs. Maria Henneman (voorzitter)

Maria Henneman is met ingang van 1 juni 2021 door minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Ingrid van Engelshoven benoemd tot voorzitter van het bestuur van het Rathenau Instituut.

Henneman verwierf bekendheid als journalist en presentator bij het NOS Journaal en later als hoofdredacteur bij het actualiteitenprogramma Netwerk. Sinds haar vertrek uit de journalistiek in 2004 richt ze zich met haar adviesbureau Henneman Strategies op het geven van strategisch communicatie- en beleidsadvies aan bedrijven, non-profitorganisaties en de (lokale) overheid. Daarnaast heeft ze talrijke advies- en bestuursfuncties bekleed, onder meer bij de Radboud Universiteit en het Innovatieplatform. Sinds 2016 is ze voorzitter van de programmacommissie Gender & Gezondheid van ZonMw.

Prof. dr. M.N.C. Aarts 

Noelle Aarts is directeur van het Instituut voor Science in Society (ISiS) van de Radboud Universiteit.

Noelle Aarts (1957) is directeur van het Instituut voor Science in Society (ISiS) van de Radboud Universiteit. Zij studeerde biologie en culturele antropologie en promoveerde in 1998 aan Wageningen Universiteit op een proefschrift over de communicatie tussen overheid en boeren over omstreden natuur en natuurbeleid in Nederland. Voordat ze in 2017 aan de Radboud Universiteit werd aangesteld als hoogleraar Socio-Ecologische Interacties was zij als hoogleraar Communicatie en Verandering in Life Science Contexts aan Wageningen Universiteit. Daarnaast bekleedde zij een bijzondere leerstoel Strategische Communicatie aan de Universiteit van Amsterdam. Noelle Aarts doet onderzoek naar de betekenis van alledaagse gesprekken bij complexe veranderingstrajecten rondom natuur, mens-dier relaties en landgebruik.

Drs. Felix Cohen

Felix Cohen is voorzitter van de raad van commissarissen van Regina Coeli. In zijn carrière bekleedde hij tal van leidinggevende functies.

Felix Cohen heeft altijd op het snijpunt gewerkt van nieuwe technologie en 'gewone mensen'. Momenteel werkt hij als energiecoach. In die rol geeft hij consumenten advies over energiebesparing. Daarnaast is hij bestuurslid van de Stichting Tuchtraad Verzekeringen en schrijft hij een blog over varen en politiek. Cohen heeft in zijn loopbaan als leidinggevende diverse malen veranderingsprocessen en reorganisaties begeleid voor tal van organisaties. Bij Philips Informatie Systemen werkte hij als marketingmanager. Als algemeen directeur van de Consumentenbond was hij, onder andere, verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de grootste betaalsite van Nederland, met 80.000 betalende leden.

Dr. L.J.F. Guérin

Laurence Guérin is lector Wereldburgerschap aan de Haagse Hogeschool.

Laurence Guérin (1971) is lector Wereldburgerschap op de Haagse Hogeschool en practor Burgerschap op ROC van Twente. Ze studeerde Bedrijfskunde aan de Ecole Supérieur de Commerce de Rennes in Frankrijk. Na tien jaar te hebben gewerkt in Bazel (CH) in de farmaceutische industrie o.a. als kwaliteitsmanager, heeft ze Pedagogiek gestudeerd aan de Universiteit Utrecht. Ze is gepromoveerd op Burgerschap (politieke en pedagogische rechtvaardiging van burgerschapsvorming en burgerschapsdidactiek). Ze heeft het project “Bèta burgerschap” ontwikkeld en geleid en leidt momenteel de NRO onderwijsonderzoek werkplaats “Democratisering van kritisch denken” in het MBO. Focus van het onderzoek in haar practoraat en lectoraat is kritische burgerschapsvorming in de context van beroepsvoorbereiding, het bevorderen van de participatie van jongeren en de impact van technologie op maatschappelijke vraagstukken in de deliberatieve democratie.​

Dr. J.A. Hoekstra MSc

Janneke Hoekstra is sinds september 2019 voorzitter van de Raad van Toezicht van welzijnsorganisatie Rijnstad en heeft een eigen adviesbureau. Haar loopbaan staat in het teken van de verbindingen tussen kennisinstellingen en de maatschappij. 

Janneke Hoekstra (1954) studeerde biologie en statistiek en begon haar loopbaan als statisticus, eerst bij TNO, daarna bij het RIVM. Zij droeg bij aan onderzoek op het gebied van landbouw, milieu & natuur en volksgezondheid. In 2003 werd zij directeur Kennis en Innovatie bij het Ministerie van LNV. Vanaf 2011 tot 2020 was zij directeur van de Faculteit Techniek van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. In die functie gaf zij een impuls aan de samenwerking met het bedrijfsleven op het gebied van onderzoek en onderwijs, onder andere als mede-initiatiefnemer van een Centre of Expertise voor duurzame en betrouwbare energie, SEECE. Ook was zij voorzitter van het landelijk adviescollege van de Vereniging Hogescholen voor alle technische hbo-opleidingen. Zij deelt haar ervaring graag met anderen, als strategisch adviseur of interim-bestuurder.

Prof. mr. dr. Erwin Muller

Erwin Muller is sinds 1 september 2018 decaan van de Faculteit Governance and Global Affairs (FGGA) van de Universiteit Leiden in Den Haag, bestuurder van de Campus Den Haag van de Universiteit Leiden en hoogleraar Veiligheid en Recht aan dezelfde universiteit.

Erwin Muller (1965) is hoofdredacteur van de Kluwerserie Handboeken Veiligheid en van Tekst en Commentaar Openbare Orde en Veiligheid. Hij is tevens voorzitter van de Raad van Toezicht van Lucas Onderwijs, directeur van de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen en lid van de Raad van Toezicht van GGZ Noord-Holland-Noord. Hiervoor was Muller vicevoorzitter van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid en wetenschappelijk directeur van het Instituut voor Strafrecht en Criminologie aan de Universiteit Leiden. Ook is hij directeur geweest van het COT Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement, lid van de Raad voor het Openbaar Bestuur, vice-decaan van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Leiden, directeur van de Nederlandse Politie Academie en directeur van de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur.

Drs. R. Rawal

Drs. R. (Rajash) Rawal is per 1 september 2018 lid van het College van Bestuur van De Haagse Hogeschool. Rajash studeerde Government and Policy in Europe aan de University of Teesside (Verenigd Koninkrijk). Hij haalde zijn master European Studies (specialisatie Politicologie) aan de Universiteit van Amsterdam.

Rajash is al 25 jaar verbonden aan De Haagse Hogeschool. Hij kwam binnen als uitwisselingsstudent, werd docent/onderzoeker bij de opleiding European Studies (toen nog HEBO geheten) en was bij die opleiding onder meer hoofd internationalisering en opleidingsmanager. Vanaf september 2015 was hij directeur van de faculteit Management en Organisatie. Momenteel geeft hij nog steeds onderwijs op de Haagse Hogeschool: de minor Media and Politics.

Prof. dr. ir. Peter-Paul Verbeek

Peter-Paul Verbeek is universiteitshoogleraar Filosofie van Mens en Techniek aan de Universiteit Twente.

Peter-Paul Verbeek (1970) is universiteitshoogleraar Filosofie van Mens en Techniek en wetenschappelijk co-directeur van het DesignLab van de Universiteit Twente. Hij is tevens honorary professor of Techno-Anthropology aan de Universiteit van Aalborg, Denemarken. Daarnaast is hij voorzitter van de UNESCO World Commission for the Ethics of Science and Technology en de Commissie voor de Vrijheid van Wetenschapsbeoefening en lid van de KNAW, de Raad van Toezicht van TNO, de NWO programmaraad Maatschappelijk Verantwoord Innoveren, het domeinbestuur Sociale en Geesteswetenschappen van NWO en de Nederlandse Nationale Commissie voor UNESCO. Zijn onderzoek richt zich op de relaties tussen mens, technologie en maatschappij. Hij schreef een aantal veelgelezen boeken, waaronder ‘What Things Do’, ‘Moralizing Technology’ en ‘De grens van de mens’.

Drs. Henk de Jong (secretaris)

Henk de Jong is sinds 11 oktober 2021 directeur ad interim van het Rathenau Instituut. 

De Jong is aangesteld voor een periode van een half jaar. Daarin zal hij niet alleen verantwoordelijk zijn voor de dagelijkse gang van zaken binnen het instituut, maar ook samen met medewerkers het profiel opstellen voor een nieuwe directeur. De Jong is unaniem voorgedragen door de benoemingsadviescommissie met daarin zowel bestuursleden als medewerkers van het Rathenau Instituut en de algemeen directeur van de KNAW. De Jong werkt op dit moment als directeur van adviesbureau PBLQ, dat zich richt op digitaliseringsvragen van overheidsinstellingen en non-profitorganisaties. Eerder was hij gemeentesecretaris van Amsterdam, interim-voorzitter van de bestuurscolleges in het MBO en lid van de korpsleiding van de Nationale Politie.

Meer informatie

De benoeming van de voorzitter en overige bestuursleden geschiedt op voordracht van het bestuur van het instituut, gehoord het algemeen bestuur van de KNAW en de WRR. Leden worden volgens het instellingsbesluit voor vier jaar benoemd door de Minister van OCW met een mogelijkheid tot verlenging.

Voor vragen aan (of over) het bestuur kunt u een e-mail sturen naar Diana Trimpert (directiesecretaresse)