calendar tag arrow download print

Ons bestuur

Het bestuur van het Rathenau Instituut bestaat uit de volgende leden:

Gerdi Verbeet (voorzitter)

Gerdi Verbeet is voorzitter van het Nationaal Comité 4 en 5 mei en toezichthouder bij o.a. Novamedia en Patiëntenfederatie Nederland.

Gerdi Verbeet (1951) was van 2006 tot 2012 voorzitter van de Tweede Kamer. De ervaring die zij opdeed in de landelijke politiek, zet zij nu in voor andere organisaties. Verbeet was van 1996 tot 2001 politiek adviseur, en van 2001 tot 2006 zat zij in de Tweede Kamer, waar zij zich vooral bezighield met sport, ouderenbeleid en de AOW. Zij was ondervoorzitter van de vaste Kamercommissie voor Justitie en van de themacommissie ouderenbeleid. In 2006 werd zij gekozen tot voorzitter van de Tweede Kamer. Zij was de tweede vrouwelijke voorzitter. Na haar Kamervoorzitterschap (twee termijnen, 2006-2012), pakte zij tal van nieuwe (bestuurs)functies op, waaronder het voorzitterschap van de Raad van Toezicht van de Patiëntenfederatie NPCF en het bestuur van het Rathenau Instituut. Verbeet is tevens voorzitter van de Raad van Commissarissen van Novamedia en commissaris bij Siemens. Per 1 juni 2015 is zij benoemd tot voorzitter van het Nationaal Comité 4 en 5 mei.

Prof. dr. ir. Wiebe Bijker

Wiebe Bijker is hoogleraar Techniek en Samenleving aan de Universiteit Maastricht en aan de Norwegian University for Science and Technology in Trondheim.

Wiebe Bijker (1951) is hoogleraar techniek en samenleving aan de Universiteit Maastricht en deeltijdhoogleraar aan de Norwegian University of Science and Technology (NTNU) in Trondheim. Ook is hij lid van de Gezondheidsraad. Hij is bestuursvoorzitter van NWO-WOTRO Science for Global Development. Bijker studeerde natuurkunde en filosofie. Hij was president van de Society for Social Studies of Science, en directeur en bestuursvoorzitter van de Netherlands Graduate Research School on Science, Technology and Modern Culture (WTMC). Ook was Bijker lid van de Raad van Bestuur van de Society for the History of Technology, en stond hij aan de wieg van het Europese masterprogramma Society, Science and Technology (ESST), en de research master Cultures of Arts, Science and Technology (CAST).

Prof. mr. dr. Madeleine de Cock Buning

Madeleine de Cock Buning is voorzitter van het Commissariaat voor de Media.

Madeleine de Cock Buning (1966) is toezichthouder, bestuurder en jurist. Ze werd in 2009 commissaris bij het Commissariaat voor de Media, dat toezicht houdt op de naleving van de Mediawet. Sinds 2013 is ze voorzitter. Daarnaast is ze hoogleraar Auteurs- en Mediarecht aan de Universiteit Utrecht en hoogleraar Digital Politics Economy & Societies aan het European University Instituut School of Transnational Governance in Florence, Italië. Daarnaast bekleedt ze verschillende nevenfuncties. Zo is ze onder meer raadsheer-plaatsvervanger in het Gerechtshof Den Haag, voorzitter van de adviescommissie Auteursrecht van het Ministerie van Veiligheid en Justitie Tevens is ze sinds 15 januari 2018 voorzitter van de High-Level Group on Fake News van de Europese Commissie.

Prof. dr. Roshan Cools 

Roshan Cools is hoogleraar Cognitieve Neuropsychiatrie aan het Radboud Universitair Medisch Centrum.

Roshan Cools (1975) werd in 2011 benoemd tot hoogleraar Cognitieve Neuropsychiatrie bij het Radboud Universitair Medisch Centrum. Sinds 2007 is zij hoofdonderzoeker bij het Donders Instituut voor Brein, Cognitie en Gedrag van de Radboud Universiteit. Cools studeerde experimentele en neuropsychologie in Groningen en voltooide een masterstudie in experimentele psychologie aan de universiteit van Cambridge, waar zij in 2003 promoveerde. Voordat zij terugkeerde naar Nederland, werkte zij onder meer als postdoctorale onderzoeker bij de University of California, Berkeley. In 2015 ontving zij een Vici award van NWO. Sinds 2014 is Cools raadslid van de Adviesraad voor wetenschap, technologie, innovatie (AWTI).

Dr. Hans Dröge

Hans Dröge is lid van Raad van Commissarissen aan de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij.

Hans Dröge (1956) werkte tot eind 2013 bij Unilever Nederland. Tegenwoordig adviseert hij organisaties en (startende) ondernemingen op het gebied van technologie, innovatie en duurzaamheid. Daarnaast is Dröge onder meer lid van Raad van Commissarissen bij de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij. Hij studeerde farmacie. Na zijn studie begon Dröge op het Unilever Research Laboratorium, bekleedde verschillende supply chain-functies, en keerde in 2009 terug in R&D. Hij was verantwoordelijk voor de wereldwijde R&D-infrastructuur en het operationaliseren van de bestaande R&D-strategie. Daarnaast was hij verantwoordelijk voor Unilevers externe relaties met de politiek, de regering en de zakenwereld in Nederland.

Edwin van Huis

Edwin van Huis is algemeen directeur van Naturalis Biodiversity Center, Leiden.

Edwin van Huis (1958) is sinds 2011 algemeen directeur van Naturalis Biodiversity Center in Leiden. Daarvoor was hij directeur van het mede door hem opgerichte bureau XPEX, dat belevingsconcepten ontwikkelt voor profit- en non-profit organisaties. Tussen 1996 en 2008 was Van Huis algemeen directeur van het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid, en zakelijk directeur van het Rijksmuseum Amsterdam. Van Huis is bioloog en bedrijfskundige.

Prof. mr. dr. Erwin Muller

Erwin Muller is sinds 1 september 2018 decaan van de Faculteit Governance and Global Affairs (FGGA) van de Universiteit Leiden in Den Haag en hoogleraar Veiligheid en Recht aan dezelfde universiteit.

Erwin Muller (1965) is hoofdredacteur van de Kluwerserie Handboeken Veiligheid en van Tekst en Commentaar Openbare Orde en Veiligheid. Hij is tevens voorzitter van de Raad van Toezicht van Lucas Onderwijs, vicevoorzitter van de Raad van Toezicht van Avans Hogeschool en lid van de Raad van Toezicht van GGZ Noord-Holland-Noord. Hiervoor was Muller vicevoorzitter van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid en wetenschappelijk directeur van het Instituut voor Strafrecht en Criminologie aan de Universiteit Leiden. Ook is hij directeur geweest van het COT Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement, lid van de Raad voor het Openbaar Bestuur, vice-decaan van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Leiden, directeur van de Nederlandse Politie Academie en directeur van de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur.

Prof. dr. ir. Peter-Paul Verbeek

Peter-Paul Verbeek is hoogleraar Filosofie van Mens en Techniek van de Universiteit Twente.

Peter-Paul Verbeek (1970) is hoogleraar Filosofie van Mens en Techniek en co-director van het DesignLab van de Universiteit Twente, waar hij ook vice-decaan is van de faculteit Behavioral, Management and Social Sciences. Hij is lid van de Raad voor Geesteswetenschappen en de Commissie voor Ethiek en Gezondheid. Tussen 2011 en 2013 was hij voorzitter van De Jonge Akademie (onderdeel van de KNAW), en tussen 2013 en 2015 president van de Society for Philosophy and Technology. Zijn onderzoek richt zich op de relaties tussen mens, technologie en maatschappij. Hij schreef een aantal veelgelezen boeken, waaronder ‘What Things Do’, ‘Moralizing Technology’ en ‘De grens van de mens’.

Prof. dr. Marijk van der Wende

Marijk van der Wende is Dean of Graduate Studies, Professor of Higher Education, Utrecht University en Faculteitshoogleraar Recht, Economie, Bestuur en Organisatie.

Marijke van der Wende (1960) is gastonderzoeker bij de Harvard University in de Verenigde Staten, en werkt aan een project gericht op ‘higher education in China in the age of Globalisation’. Zij was van 2009 tot 2015 decaan van de Amsterdam University College (Universiteit van Amsterdam en Vrije Universiteit Amsterdam). Van der Wende is per 1 september 2015 door het College van Bestuur van de Universiteit Utrecht benoemd tot Dean of Graduate Studies. Van der Wende heeft uitgebreide ervaring op het gebied van onderwijsvernieuwing.

Dr. ir. Melanie Peters (secretaris)

Melanie Peters is directeur van het Rathenau Instituut.

Melanie Peters (1965) is sinds 1 februari 2015 directeur van het Rathenau Instituut. Peters heeft een brede achtergrond in wetenschap, bedrijfsleven en de publieke sector, gecombineerd met ruime ervaring met het (inter)nationale politieke en maatschappelijke krachtenveld. Ze is opgeleid tot levensmiddelentechnoloog (Wageningen Universiteit) en tot toxicoloog en gepromoveerd op het terrein van de biochemie (Imperial College, Londen). Peters werkte als wetenschappelijk onderzoeker aan de Universiteit van Texas in Austin en als wetenschappelijk onderzoeksleider bij het Shell Research and Technology Centre Amsterdam. Zij vervulde verschillende functies op het snijvlak van wetenschap, beleid, politiek en samenleving bij het Ministerie van Landbouw, de Consumentenbond en als directeur van Studium Generale Universiteit Utrecht.
 

Meer informatie

De benoeming van de voorzitter en overige bestuursleden geschiedt op voordracht van het bestuur van het instituut, gehoord het algemeen bestuur van de KNAW en de WRR.

Voor vragen aan (of over) het bestuur kunt u een e-mail sturen naar Diana Trimpert (directiesecretaresse)