calendar tag arrow download print

Ons bestuur

Het bestuur van het Rathenau Instituut bestaat uit de volgende leden:

Gerdi Verbeet (voorzitter)

Gerdi Verbeet is voorzitter van het Nationaal Comité 4 en 5 mei en toezichthouder bij o.a. Novamedia.

Gerdi Verbeet (1951) was van 2006 tot 2012 voorzitter van de Tweede Kamer. De ervaring die zij opdeed in de landelijke politiek, zet zij nu in voor andere organisaties. Verbeet was van 1996 tot 2001 politiek adviseur, en van 2001 tot 2006 zat zij in de Tweede Kamer, waar zij zich vooral bezighield met sport, ouderenbeleid en de AOW. Zij was ondervoorzitter van de vaste Kamercommissie voor Justitie en van de themacommissie ouderenbeleid. In 2006 werd zij gekozen tot voorzitter van de Tweede Kamer. Zij was de tweede vrouwelijke voorzitter. Na haar Kamervoorzitterschap (twee termijnen, 2006-2012), pakte zij tal van nieuwe (bestuurs)functies op, waaronder het voorzitterschap van het bestuur van het Rathenau Instituut. Verbeet is tevens voorzitter van de Raad van Commissarissen van Novamedia en commissaris bij Siemens. Per 1 juni 2015 is zij benoemd tot voorzitter van het Nationaal Comité 4 en 5 mei.

Prof. dr. M.N.C. Aarts 

Noelle Aarts is hoogleraar Socio-Ecological Interactions aan de Radboud Universiteit.

Noelle Aarts (1957) is hoogleraar Socio-Ecological Interactions. Ze doet onderzoek naar de aard en het verloop van gesprekken over complexe aangelegenheden in de context van innovatie en verandering. Noelle Aarts studeerde Biologie en daarna Culturele Antropologie aan de Radboud Universiteit. In 1998 promoveerde zij aan Wageningen UR op het proefschrift: ‘Een kwestie van natuur; een studie naar de aard en het verloop van communicatie over natuur en natuurbeleid’. Sinds 1999 werkt zij aan Wageningen UR, waar ze in 2015 werd verkozen tot docent van het jaar en in 2016 en 2017 opnieuw tot de genomineerden behoorde. Noelle Aarts is ook een van de bestuurders van het Centrum voor Dialoog.

Prof. dr. Roshan Cools 

Roshan Cools is hoogleraar Cognitieve Neuropsychiatrie aan het Radboud Universitair Medisch Centrum.

Roshan Cools (1975) werd in 2011 benoemd tot hoogleraar Cognitieve Neuropsychiatrie bij het Radboud Universitair Medisch Centrum. Sinds 2007 is zij hoofdonderzoeker bij het Donders Instituut voor Brein, Cognitie en Gedrag van de Radboud Universiteit. Cools studeerde experimentele en neuropsychologie in Groningen en voltooide een masterstudie in experimentele psychologie aan de universiteit van Cambridge, waar zij in 2003 promoveerde. Voordat zij terugkeerde naar Nederland, werkte zij onder meer als postdoctorale onderzoeker bij de University of California, Berkeley. In 2015 ontving zij een Vici award van NWO. Sinds 2014 is Cools raadslid van de Adviesraad voor wetenschap, technologie, innovatie (AWTI).

Dr. Hans Dröge

Hans Dröge is lid van Raad van Commissarissen aan de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij.

Hans Dröge (1956) werkte tot eind 2013 bij Unilever Nederland. Tegenwoordig adviseert hij organisaties en (startende) ondernemingen op het gebied van technologie, innovatie en duurzaamheid. Daarnaast is Dröge onder meer lid van Raad van Commissarissen bij de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij. Hij studeerde farmacie. Na zijn studie begon Dröge op het Unilever Research Laboratorium, bekleedde verschillende supply chain-functies, en keerde in 2009 terug in R&D. Hij was verantwoordelijk voor de wereldwijde R&D-infrastructuur en het operationaliseren van de bestaande R&D-strategie. Daarnaast was hij verantwoordelijk voor Unilevers externe relaties met de politiek, de regering en de zakenwereld in Nederland.

Prof. mr. dr. Erwin Muller

Erwin Muller is sinds 1 september 2018 decaan van de Faculteit Governance and Global Affairs (FGGA) van de Universiteit Leiden in Den Haag en hoogleraar Veiligheid en Recht aan dezelfde universiteit.

Erwin Muller (1965) is hoofdredacteur van de Kluwerserie Handboeken Veiligheid en van Tekst en Commentaar Openbare Orde en Veiligheid. Hij is tevens voorzitter van de Raad van Toezicht van Lucas Onderwijs, vicevoorzitter van de Raad van Toezicht van Avans Hogeschool en lid van de Raad van Toezicht van GGZ Noord-Holland-Noord. Hiervoor was Muller vicevoorzitter van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid en wetenschappelijk directeur van het Instituut voor Strafrecht en Criminologie aan de Universiteit Leiden. Ook is hij directeur geweest van het COT Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement, lid van de Raad voor het Openbaar Bestuur, vice-decaan van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Leiden, directeur van de Nederlandse Politie Academie en directeur van de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur.

Prof. dr. ir. Peter-Paul Verbeek

Peter-Paul Verbeek is universiteitshoogleraar Filosofie van Mens en Techniek aan de Universiteit Twente.

Peter-Paul Verbeek (1970) is universiteitshoogleraar Filosofie van Mens en Techniek en co-director van het DesignLab van de Universiteit Twente, waar hij ook vice-decaan is van de faculteit Behavioral, Management and Social Sciences. Hij is lid van de KNAW, en van de Raad voor Geesteswetenschappen en de Commissie voor Ethiek en Gezondheid. Tussen 2011 en 2013 was hij voorzitter van De Jonge Akademie (onderdeel van de KNAW), en tussen 2013 en 2015 president van de Society for Philosophy and Technology. Zijn onderzoek richt zich op de relaties tussen mens, technologie en maatschappij. Hij schreef een aantal veelgelezen boeken, waaronder ‘What Things Do’, ‘Moralizing Technology’ en ‘De grens van de mens’.

Prof. dr. Marijk van der Wende

Marijk van der Wende is Faculteitshoogleraar Recht, Economie, Bestuur en Organisatie aan de Universiteit Utrecht. 

Marijk van der Wende (1960) is gastonderzoeker bij de Harvard University in de Verenigde Staten, en werkt aan een project gericht op ‘higher education in China in the age of Globalisation’. Zij was van 2009 tot 2015 decaan van de Amsterdam University College (Universiteit van Amsterdam en Vrije Universiteit Amsterdam). Sinds 1 november 2017 is zij faculteitshoogleraar bij de faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie van de Universiteit Utrecht. Vanuit haar leerstoel Higher Education Systems werkt zij inhoudelijke thema’s uit over de uitdagingen van globalisering voor het hoger onderwijs. Zij heeft uitgebreide ervaring op het gebied van onderwijsvernieuwing.

Dr. ir. Melanie Peters (secretaris)

Melanie Peters is directeur van het Rathenau Instituut.

Melanie Peters (1965) is sinds 1 februari 2015 directeur van het Rathenau Instituut. Peters heeft een brede achtergrond in wetenschap, bedrijfsleven en de publieke sector, gecombineerd met ruime ervaring met het (inter)nationale politieke en maatschappelijke krachtenveld. Ze is opgeleid tot levensmiddelentechnoloog (Wageningen Universiteit) en tot toxicoloog en gepromoveerd op het terrein van de biochemie (Imperial College, Londen). Peters werkte als wetenschappelijk onderzoeker aan de Universiteit van Texas in Austin en als wetenschappelijk onderzoeksleider bij het Shell Research and Technology Centre Amsterdam. Zij vervulde verschillende functies op het snijvlak van wetenschap, beleid, politiek en samenleving bij het Ministerie van Landbouw, de Consumentenbond en als directeur van Studium Generale Universiteit Utrecht.
 

Meer informatie

De benoeming van de voorzitter en overige bestuursleden geschiedt op voordracht van het bestuur van het instituut, gehoord het algemeen bestuur van de KNAW en de WRR. Leden worden volgens het instellingsbesluit voor vier jaar benoemd door de Minister van OCW met een mogelijkheid tot verlenging.

Voor vragen aan (of over) het bestuur kunt u een e-mail sturen naar Diana Trimpert (directiesecretaresse)