calendar tag arrow download print
Skip to content

Considerations arising from the letter to parliament on the introduction of ‘CoronaMelder’

message to parliament
12 August 2020

Photo: The ferry from Lauwersoog to Schiermonnikoog (ANP Venema Media)

Image
Tientallen mensen met mondkapje lopen van een veerboot af
In April, the Rathenau Instituut sent the House of Representatives five considerations for the parliamentary discussion on the coronavirus crisis, which also included consideration for the coronavirus apps that had been announced at the time. In response to this letter to parliament on the national introduction of ‘CoronaMelder’, we hereby provide additional considerations.

In short:

 • Will the CoronaMelder be adequately effective and therefore proportionate?
 • Will the government enter into a far-reaching relationship of dependency with Google and Apple?
 • It is currently unclear as to how the app ensures that medical confidentiality is respected.

 The five considerations we highlighted earlier were:

 1. Strengthen the public health infrastructure.
 2. Assess the use of coronavirus apps as part of public health: not as the core of the solution, but as one policy option.
 3. Take the time to carefully examine the coronavirus apps, paying attention to all relevant aspects.
 4. Develop knowledge about the coronavirus apps, and other policy options, so as to guide international and European policy development.
 5. Act in such a way that citizens maintain confidence in the approach to the coronavirus crisis.

These considerations remain important. To combat the coronavirus, the public health infrastructure must be adequately equipped. The infringement of citizens’ rights associated with the introduction of CoronaMelder is only justified if it is demonstrably necessary and if the integration into the public health infrastructure is effective. Adequate capacity at the GGD (Municipal Health Service) for source- and contact tracing and adequate test capacity are of primary importance.

By means of this letter, we provide you with additional considerations on six issues:

 1. Fragmented provision of information;
 2. Justification and proportionality;
 3. Dependence on, and preference for, Google and Apple;
 4. Medical data;
 5. Risk of profiling and stigmatisation;
 6. Complaints, objections, rebuttal, harm and redress.
Read our Message to the Parliament

Aanvulling 31 augustus 2020

Inmiddels heeft de Minister een groot aantal aanvullende stukken naar de Kamer gestuurd, waaronder het advies van de Raad van State, de Autoriteit Persoonsgegevens en de second opinion op de Privacy Impact Assessment en het advies van de Begeleidingscommissie van VWS over wat wettelijk geregeld zou moeten worden rondom de CoronaMelder. Bovengenoemde stukken laten zien dat er al veel aandacht is uitgegaan naar de technische aspecten van data privacy bij het ontwerpen van de app. Net als het Rathenau Instituut wijzen de adviezen op de noodzaak om ook te kijken naar het bredere kader waarbinnen de app wordt ingezet, en wettelijke waarborgen in te bouwen tegen misbruik en onbedoelde neveneffecten van het gebruik van de app, nu of in een later stadium.

De Minister heeft het concept wetsvoorstel, dat de wettelijke basis vormt voor de inzet van de app in het kader van de corona-epidemie, op 21 augustus naar de Kamer gestuurd. De wet kan nog explicieter opnemen waar overheden, private partijen en personen aan gehouden kunnen worden. Ook is het belangrijk dat de Kamer wordt betrokken bij wijzigingen in deze afspraken.