calendar tag arrow download print
Doorgaan naar inhoud

Bosbouw op veengrond in Indonesië: zo levert het kennis op in Nederland

case
12 december 2018
Publiek-private samenwerking Toegepast onderzoek natuur
Image
In Indonesië komt veel CO2 vrij bij bosbouw op veengronden. Kennisinstituut Deltares deed er onderzoek naar voor een papierfabriek, en mét twee natuurorganisaties.

Nederland telt 5 organisaties voor toegepast onderzoek. Een daarvan is Deltares. Dat instituut doet onderzoek op het gebied van water, ondergrond en infrastructuur in deltagebieden.

Op de internationale markt voor contractonderzoek werkt Deltares voor buitenlandse overheden, buitenlandse bedrijven of internationale organisaties zoals de Wereldbank, maar ook in opdracht van de Nederlandse overheid, bijvoorbeeld via de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Dit internationale contractonderzoek gebeurt vaak in een consortium, dus in samenwerking met andere kennisinstellingen of bedrijven.

Commerciële bosbouw in Indonesië

De kennis die in dit soort projecten wordt geproduceerd, vertaalt zich vaak direct in commerciële toepassingen voor de opdrachtgever. Een voorbeeld is het project over bosbouw op veengronden in Indonesië.

Voor de Indonesische papierproducent AsianPulpPaper (APP) kijkt Deltares naar de gevolgen van commerciële bosbouw voor de Indonesische veengronden. Grootschalige plantages op veengronden leiden momenteel tot bodemdaling en bosbranden. Bij beide processen komt veel CO2 vrij. Schattingen lopen ver uiteen, maar in sommige jaren zorgen bodemdaling en bosbranden in Indonesische veengronden voor 1,5% tot 8% van de wereldwijde CO2-uitstoot.

Twee natuurorganisaties doen ook mee

Deltares verzamelt en analyseert gegevens over een gebied waarover nog relatief weinig data beschikbaar zijn. Naast Deltares doen ook twee ngo’s mee aan dit project: The Forest Trust en Greenpeace. Dit was voor Deltares een belangrijke voorwaarde voor samenwerking met een private partij in een politiek beladen dossier.

Deelname aan dit project ontstond vanuit een sterke maatschappelijke motivatie: het gaf Deltares de kans om via diverse mediaoptredens een rol te spelen bij de agendering van deze problematiek bij het grotere publiek en de politiek. Wetenschappelijke agendering vond plaats via wetenschappelijke publicaties die vervolgens zijn gebruikt door het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). Tegelijkertijd is het project voor Deltares commercieel interessant, met een omzet van ongeveer vier miljoen euro in vier jaar.

Minder ruimte voor strategische keuzes

Voor Deltares bieden internationale onderzoeksopdrachten de mogelijkheid de basis aan bestaande kennis en expertise te onderhouden, te verdiepen en eraan te verdienen. Daarmee kan de organisatie een kritieke massa aan kennis en kunde behouden, ook wanneer de Nederlandse markt te klein is om deze capaciteit te onderhouden.

Omdat de behoefte van de opdrachtgever bij contractonderzoek centraal staat, is er minder ruimte voor strategische keuzes over vorm en richting van het onderzoek dan bij publiek-private samenwerkingsverbanden. Wanneer het onderzoek te veel richting praktische toepassing van bestaande kennis gaat, bestaat er een risico op concurrentie met het (Nederlandse) bedrijfsleven.
 

Lees meer over de veengronden in Indonsesië op de website van Deltares.

In het rapport Verstandig internationaliseren beschrijven we hoe publieke kennisorganisaties als Deltares in het buitenland werken. Daarvoor kijken we o.a. naar 15 voorbeelden. Dit is een van die voorbeelden.