calendar tag arrow download print
Doorgaan naar inhoud

Microplastics in de Noordzee: zo kwamen ze op de agenda

case
12 december 2018
Publieke kennisorganisaties Toegepast onderzoek natuur
Image
De plastic soep is een probleem van alle wereldzeeën. Ook de Noordzee heeft te maken met microplastics die natuur en milieu bedreigen. Het Nederlandse instituut Deltares deed er onderzoek naar in een Europees onderzoeksproject.

Nederland telt 5 organisaties voor toegepast onderzoek. Een daarvan is Deltares. Ze doet onderzoek op het gebied van water, ondergrond en infrastructuur in deltagebieden.

In 2010 nam Deltares het initiatief om een onderzoekslijn op te zetten over microplastics. Samen met onderzoeksinstituten in België, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk begon de organisatie een Europees project om microplastics in de zuidwestelijke Noordzee beter in beeld te brengen. Dit kreeg vanuit Deltares een vervolg via een nieuw Europees onderzoek naar plasticvervuiling in de zee.

Verbreding van de kennisbasis

Het microplasticsproject is een goed voorbeeld van hoe internationale projecten kunnen bijdragen aan een verbreding van de bestaande kennisbasis: toen Deltares in 2010 met het onderwerp microplastics aan de slag ging, was dit thema nog niet zo groot als tegenwoordig. Deze vroege deelname aan internationale onderzoeksprojecten maakte het mogelijk een sterke kennispositie te creëren op dit opkomende beleidsthema.

Microplastics staan inmiddels overal op de agenda

Dit thema komt steeds meer onder de aandacht van zowel beleidsmakers als het grote publiek. Hier heeft Deltares ook een rol in gespeeld. De onderzoekers deelden de opgedane kennis niet alleen in wetenschappelijke artikelen of beleidsnotities, maar ook in de vorm van participatie in documentaires en televisieoptredens. 

Lees meer over microplastics-onderzoek op de website van Deltares

In het rapport Verstandig internationaliseren beschrijven we hoe publieke kennisorganisaties als Deltares in het buitenland werken. Daarvoor kijken we o.a. naar 15 voorbeelden. Dit is een van die voorbeelden.