calendar tag arrow download print
Doorgaan naar inhoud

Minder vreemd dan het lijkt: de Ganges die naar Nederland stroomt

case
12 december 2018
Toegepast onderzoek internationalisering Burgerparticipatie
Image
Het Nederlandse kennisinstituut Deltares brengt in India in kaart welke gevolgen allerlei ingrepen hebben voor het stroomgebied van de Ganges en de mensen die er wonen. Door dit soort projecten wordt de positie van Deltares op het gebied van waterplannen sterker.

Nederland telt 5 organisaties voor toegepast onderzoek. Een daarvan is Deltares. Dat instituut doet onderzoek op het gebied van water, ondergrond en infrastructuur in deltagebieden.

Deltares doet soms onderzoek in opdracht van internationale organisaties, zoals de Wereldbank. Dat doet het kennisinstituut door in te schrijven op openbare aanbestedingen. Vaak gaat dit om werk in minder kapitaalkrachtige delen van de wereld, waar nationale overheden zelf onvoldoende middelen hebben om opdrachten door buitenlandse experts te laten uitvoeren.

Net als bij ander contractonderzoek staat ook hier kennistoepassing centraal. De kennis die in dit soort projecten wordt geproduceerd, is meestal bedoeld voor de aanpak van maatschappelijke uitdagingen in de betreffende regio. Door de relatief hoge (‘westerse’) tarieven van Nederlandse kennisinstellingen is het volgens projectleiders vaak moeilijk om dit soort opdrachten te verwerven.

Een voorbeeld van een wereldbankproject is de ontwikkeling van het strategische waterplan voor de Ganges in India.

Een integrale aanpak voor het stroomgebied van de Ganges

In de periode 2011-2019 ontwikkelt Deltares in opdracht van de Wereldbank een decision support system voor het stroomgebied van de Ganges. Het project is gewonnen in een openbare aanbesteding en wordt uitgevoerd in samenwerking met een Indiase en een kleine Nederlandse consultant.

Het stroomgebied van de Ganges is verdeeld over elf staten, die ieder een eigen verantwoordelijkheid voor waterbeheer hebben. De tool die Deltares maakt draagt bij aan een integrale aanpak van de problemen die in en rondom de Ganges spelen. Zo wordt inzichtelijk gemaakt welke gevolgen de voorgenomen ingrepen hebben voor de rivier en de verschillende belanghebbenden. Dit past in de lange traditie die Deltares heeft met het maken van nationale waterplannen.

Opgedane kennis kan van nut zijn in Nederland

Met het oog op de bestuurlijke complexiteit in het stroomgebied is er in dit project veel aandacht besteed aan het betrekken van alle belanghebbenden bij de totstandkoming van een waterplan. Deze meer participatieve processen zijn voor Deltares relatief nieuw en de organisatie wil de opgedane kennis in projecten in Nederland of elders verder ontwikkelen.

Ook biedt het project jongere werknemers de mogelijkheid om buitenlandervaring op te doen – en die ervaring is weer belangrijk om op nieuwe buitenlandse tenders te kunnen inschrijven.

Lees meer over het waterplan voor de Ganges op de website van Deltares.

In het rapport Verstandig internationaliseren beschrijven we hoe publieke kennisorganisaties als Deltares in het buitenland werken. Daarvoor kijken we o.a. naar 15 voorbeelden. Dit is een van die voorbeelden.