calendar tag arrow download print
Doorgaan naar inhoud

De Nederlandse publieke onderzoeksinstituten

Rapport
01 april 2009
Feiten en Cijfers
Publieke kennisorganisaties
Image
Dit rapport schetst een beeld van vooral de onderzoeksactiviteiten van de publieke onderzoeksinstituten.

Downloads

Downloads

Samenvatting

Dit is de tweede aflevering van Science System Assessment reeks ‘Feiten en Cijfers’. Deze Feiten en Cijfers-publicatie schetst een beeld van vooral de onderzoeksactiviteiten van de publieke onderzoeksinstituten.

Onderzoek vindt in Nederland plaats in vier sectoren. Meer dan de helft van de ‘research and development’ vindt plaats in bedrijven. De universiteiten vormen de tweede sector. Daarnaast leveren de publieke onderzoeksinstituten een belangrijke bijdrage aan het Nederlandse onderzoek. Ten slotte is er nog de kleine sector van de ‘private non-profit’ instellingen (PNP).Deze aflevering van Feiten en Cijfers vat de basisinformatie samen over de publieke onderzoeksinstituten.

Binnen de instellingen worden de volgende groepen onderscheiden

  •  instellingen met (vrijwel) uitsluitend een onderzoekstaak

  •  rijksdiensten met onderzoek als belangrijke neventaak (waaronder planbureaus)

  • instellingen voor zorg en welzijn met onderzoek als belangrijke neventaak e

  • overige instellingen, op het gebied van cultuur, publiek bestuur, adviesorganen, koepelorganisaties en fondsen met een grotere of kleinere onderzoekstaak.

Bij voorkeur citeren als:
Steen, J. van (2009), Science System Assessment Feiten en Cijfers 2: De publieke onderzoeksinstituten. Den Haag, Rathenau Instituut.