calendar tag arrow download print
Doorgaan naar inhoud

Rathenau Instituut presenteert nieuw werkprogramma

nieuws
Over Rathenau
09 januari 2023

Foto: De Oosterscheldekering, het grootste en beroemdste Deltawerk / Paulien van de Loo - ANP

Image
De Oosterscheldekering
Het Rathenau Instituut wil de komende jaren inzichtelijk maken hoe wetenschap, technologie en innovatie kunnen bijdragen aan grote maatschappelijke opgaven, zoals de overgang naar een duurzame energievoorziening en toekomstbestendige gezondheidszorg. Daarbij heeft het instituut specifieke aandacht voor publieke waarden, zoals rechtvaardigheid. De ambities zijn uitgewerkt in het nieuwe werkprogramma voor 2023–2024.

De komende twee jaar richt het Rathenau Instituut zich op vier thema’s. De thema’s Digitalisering, Klimaat en Gezondheid zijn gekozen omdat hierbij de komende jaren belangrijke maatschappelijke veranderingen (transities) nodig zijn, waarbij wetenschap, technologie en innovatie een grote rol spelen. Het vierde thema, Kennis voor transities, gaat over de rol van kennis bij het mogelijk maken van maatschappelijke veranderingen.

Met deze thema’s bouwt het Rathenau Instituut voort op zijn expertise op deze terreinen, en legt tegelijkertijd nieuwe accenten. Ook blijft het instituut met analyses en door het beschikbaar stellen van feiten en cijfers inzicht bieden in de werking van het wetenschapssysteem.

Iedere twee jaar stelt het Rathenau Instituut een werkprogramma op. Voor het huidige werkprogramma ging het instituut in gesprek met zijn programmaraad, het bestuur en met relaties die het werk van het instituut gebruiken of met wie er samengewerkt wordt. Denk aan wetenschappers, politici, de ambtelijke staf van het parlement en journalisten.

Met het nieuwe werkprogramma wil het Rathenau Instituut de maatschappelijke dialoog en de politieke oordeelsvorming over wetenschap, technologie en innovatie versterken en verrijken. Daarbij hoopt het instituut de komende jaren met een brede waaier van partijen en initiatieven samen te werken om de ambities van het werkprogramma te realiseren, van de Europese Unie en Europese zusterorganisaties verenigd in het EPTA netwerk, tot onderzoeksorganisaties en overheden op nationaal, provinciaal en lokaal niveau.

Lees het Werkprogramma 2023-2024

Gerelateerde publicaties: