calendar tag arrow download print
Doorgaan naar inhoud

Vacature: lid voor ons bestuur

Vacature
Over Rathenau
30 september 2022
Image
Mensen op de roltrap bij Den Haag Centraal

Het Rathenau Instituut stimuleert de publieke en politieke meningsvorming over wetenschap en technologie. Het instituut doet onderzoek en organiseert debat over wetenschap, innovatie en nieuwe technologieën. De organisatie bestaat uit circa 60 medewerkers. Wij zijn op zoek naar een lid voor ons bestuur.

Wetenschappelijke en technologische ontwikkelingen hebben een grote invloed op de samenleving – en omgekeerd ook. Om goed op die ontwikkelingen te kunnen reageren is het belangrijk hier onderzoek naar te doen en de maatschappelijke en politieke dialoog hierover te organiseren en te voeden met goede informatie en kennis.

Het bestuur van de organisatie bestaat momenteel uit zes leden en een voorzitter en vergadert circa vijf maal per jaar. Leden worden volgens het instellingsbesluit voor vier jaar benoemd door de minister van OCW met een mogelijkheid tot verlenging.

Het Rathenau Instituut is programmatisch inhoudelijk onafhankelijk. Het heeft met name een taak ter ondersteuning van het debat in de Eerste en Tweede Kamer, het Europees Parlement en de samenleving in den brede.

Van de kandidaten wordt verwacht dat hij/zij:

 • affiniteit heeft met de ontwikkelingen in de samenleving en een visie heeft op de positionering van het instituut als publieke kennisorganisatie;
 • gevoel heeft met de impact van wetenschap, technologie en innovatie op de samenleving;
 • ervaring heeft met politieke en bestuurlijke processen op lokaal of nationaal niveau;
 • grondige kennis heeft van het wetenschapssysteem;
 • thuis is op het terrein van ‘technology assessment’;
 • bij voorkeur expert is op het gebied van de filosofie en ethiek van wetenschap en technologie;
 • een actieve rol vervult in de academische wereld, bij voorkeur als hoogleraar;
 • aantoonbare leidinggevende ervaring heeft met het leiden van wetenschappelijke groepen;
 • mogelijk prominente (neven)functies vervult bij nationale en internationale kennisorganisaties die ten dienste staan van de samenleving (geen vereiste, wel een wens);
 • voorzitter kan worden van de commissie kwaliteit;
 • voldoende tijd heeft om de functie waar te kunnen maken.

Wij bieden:

 • een uitdagende bestuursfunctie in een interessante en maatschappelijk relevante organisatie;
 • ambitieuze en betrokken collega-bestuurders;
 • vergoeding per vergadering volgens de daarvoor geldende code.

Bij de samenstelling van het bestuur wordt rekening gehouden met geografische spreiding van de instellingen waaraan bestuursleden verbonden zijn. We streven naar een bestuur dat de diversiteit van onze samenleving vertegenwoordigt.

Als u voor de functie in aanmerking wilt komen, kunt u een curriculum vitae en een brief met uw motivatie uiterlijk 14 oktober 2022 sturen aan sollicitaties@rathenau.nl. U kunt via dat mailadres ook vragen om nadere toelichting op de functie. U wordt dan gebeld. Het bestuur van het Rathenau Instituut streeft ernaar de voordracht voor benoeming voor eind november 2022 af te ronden. Uw kandidatuur zal vertrouwelijk worden behandeld.

Download
- Vacaturetekst (pdf)