calendar tag arrow download print
Image
Rapport
18 augustus 2014

De Nederlandse universitair medische centra

Feiten en Cijfers
Dit rapport geeft een overzicht van cijfers en andere gegevens over de prestaties van umc's.

Downloads

Downloads

Sluiten

Samenvatting

De universitair medische centra (umc's) hebben een spilfunctie in medische zorg en onderzoek in Nederland. Ze voeren vijf publieke taken uit: patiëntenzorg, wetenschappelijk onderwijs, wetenschappelijk onderzoek, valorisatie, en scholing van professionals in de zorgsector. Deze verwevenheid van taken bevordert de synergie, maar maakt het lastig om inzicht te krijgen in het gebruik van overheidsgeld voor de afzonderlijke taken. Deze publicatie wil de transparantie bevorderen en de synergie tussen de taken inzichtelijk maken.

 

Bij voorkeur citeren als:
Chiong Meza, C. Van Steen, J, de Jonge, J. (2014), De Nederlandse universitair medische centra. Feiten en Cijfers 12. Den Haag: Rathenau Instituut

Meer laden