calendar tag arrow download print
Image

Grensverleggers

Internationale mobiliteit van onderzoekers en de Nederlandse positie in de mondiale strijd om talent
Academische loopbanen Globalisering
Er is in Nederland nauwelijks een oorlog om talent. Dat blijkt uit dit rapport, waarvoor onderzoek is gedaan naar de internationale mobiliteit van onderzoekers en de Nederlandse positie in de mondiale strijd om talent.

Downloads

Downloads

Sluiten

Samenvatting

Voor het rapport 'Grensverleggers' bestudeerden we de wetenschappelijke literatuur, lazen beleidsdocumenten en hielden interviews met buitenlandse onderzoekers die werkzaam zijn in Nederland en met beleidsmakers van Nederlandse universiteiten.

De hoofdconclusie: er is in Nederland nauwelijks een oorlog om talent. Ja, we zien geregeld goede onderzoekers naar het buitenland vertrekken, maar tegelijkertijd komen er bijna evenveel goede buitenlandse onderzoekers naar ons land toe. Maar we kunnen nog wel meer maatwerk leveren.

Om meer of betere toponderzoekers naar Nederland te halen bijvoorbeeld, zouden onderzoeksinstellingen graag meer onderhandelingsruimte krijgen.Daarnaast kunnen we Nederlands en buitenlands talent beter begeleiden om ze in Nederland te houden. En Nederland zou meer kunnen doen aan het terughalen van Nederlandse toppers.

 

Bij voorkeur citeren als:
Scholten, W., E. Koier en E. Horlings, Grensverleggers - Internationale mobiliteit van onderzoekers en de Nederlandse positie in de mondiale strijd om talent. Den Haag, Rathenau Instituut 2017

Sluiten

Conclusie

Er is in Nederland nauwelijks een oorlog om talent. Ja, we zien geregeld goede onderzoekers naar het buitenland vertrekken, maar tegelijkertijd komen er bijna evenveel goede buitenlandse onderzoekers naar ons land toe. Maar we kunnen nog wel meer maatwerk leveren.

Om meer of betere toponderzoekers naar Nederland te halen bijvoorbeeld, zouden onderzoeksinstellingen graag meer onderhandelingsruimte krijgen.Daarnaast kunnen we Nederlands en buitenlands talent beter begeleiden om ze in Nederland te houden. En Nederland zou meer kunnen doen aan het terughalen van Nederlandse toppers.

Sluiten

Gerelateerd

Lees ook de Feiten en cijfers over de internationale mobiliteit van onderzoekers en de positie van Nederland in de mondiale competitie om talent.