calendar tag arrow download print
Image
Haagse Hogeschool - Marieke Barendse.jpg
Rapport
25 mei 2016

Praktijkgericht onderzoek bij lectoraten van hogescholen

Feiten en Cijfers
Hogescholen Lectoren
Foto header: Marieke Barendse
In deze publicatie presenteert het Rathenau Instituut de ontwikkeling van het praktijkgericht onderzoek bij de hogescholen.

Downloads

Downloads

Sluiten

Samenvatting

In deze publicatie presenteert het Rathenau Instituut de ontwikkeling van het praktijkgericht onderzoek bij de hogescholen. Er is aandacht voor de ontstaansgeschiedenis en de specifieke functie van het praktijkgericht onderzoek. Ook het profiel van de lectoren en de ontwikkeling van hun lectoraten in aantal en omvang wordt behandeld.

 

Bij voorkeur citeren als:
De Jonge, J. Praktijkgericht onderzoek bij lectoraten van Hogescholen. Feiten & Cijfers 19. Den Haag: Rathenau Instituut

Sluiten

Conclusie

Op basis van de informatie kunnen we concluderen dat de lectoren zich mede door de RAAK- subsidies, sterk richten op hun netwerken met professionele organisaties in bedrijfsleven en de publieke sector. De oriëntatie in deze netwerken is vooral gericht op praktische toepassingen van kennis. Hoewel het primaat van de oriëntatie van de lectoren bij het werkveld ligt, richten ze zich ook op wetenschappelijke tijdschriften. Er wordt veel samengewerkt met universiteiten en andere kennisinstellingen.

De producten die worden opgeleverd kennen een grote diversiteit, publicaties in vakbladen en peer-reviewed journals maar ook lezingen en conferentiepapers, naast de rapporten voor opdrachtgevers. Boeken, video en audio producties, designs en blogs behoren allemaal tot het palet. Ook melden de lectoren het opleveren van proefschriften.

Meer laden