calendar tag arrow download print
data publication
30 March 2020

Government support for R&D, in % of GDP

To be able to compare the Dutch government support for R&D with other countries, we look at the government contribution as a percentage of GDP. In this data publication we look at the direct government contribution, at the indirect government support and at the government support for R&D of business enterprises.

In het kort:

  • De directe Nederlandse overheidssteun voor R&D is vergelijkbaar met het EU-19 gemiddelde.
  • Nederland geeft relatief veel indirecte (fiscale) overheidssteun.

Inhoudelijke toelichting

Als we alleen kijken naar de directe overheidsbijdrage voor R&D (de bovenstaande figuur), dan zien we dat Nederland net boven het EU-19 en EU-28 gemiddelde staat. Overheden in acht landen (de Scandinavische landen en Zwitserland, Duitsland en Oostenrijk) geven meer uit aan directe steun dan Nederland. 

Inhoudelijke toelichting

De bovenstaande figuur laat zien dat Nederland meer aan indirecte (fiscale) overheidssteun doet dan de meeste andere landen. Drie van de referentielanden (België, Frankrijk, Verenigd Koninkrijk) geven in 2017 meer uit aan fiscale steun dan Nederland. Er bestaan grote verschillen tussen de landen in de omvang van het fiscale instrumentarium. In 2017 liep de fiscale steun als percentage van het bbp uiteen van geen fiscale steun voor landen als Duitsland, Zwitserland en Finland tot 0,30 procent van het bbp voor België. Het percentage voor Nederland was 0,16. Als we de directe en indirecte steun samen nemen dan zien we dat Nederland in vergelijking tot de referentielanden redelijk gemiddeld is.

Analysis

If we look at the direct government support for R&D (the first figure above), we see that the Netherlands support a bit above the EU-19 and EU-28 average. Governments in eight countries (the Scandinavian countries and Switzerland, Germany and Austria) spend more on direct support than the Netherlands. 

The second figure shows that the Netherlands provides more indirect (fiscal) government support than most other countries. There are large differences between countries in the extent of the fiscal instruments. In 2017, the fiscal support as a percentage of GDP ranges from no tax incentive for countries such as Germany, Switzerland and Finland to 0.30 percent of GDP for Belgium. The percentage for the Netherlands was 0.16. If we take direct and indirect support together, we see that the Netherlands is fairly average compared to the reference countries.

The third figure focuses on the public support of R&D of companies, which consists of direct financial support and indirect fiscal support. The figure shows that:

  • there is a large variation in the extent of public support for companies, with the Netherlands in a middle position;
  • the share of fiscal support varies, while the share in the Netherlands with 89% is the highest of any country in the figure. 

For an explanation of the used acronyms we kindly refer to the web page Definitions for Science in Figures.

More data
Definities en afkortingen