calendar tag arrow download print
Doorgaan naar inhoud

Maatschappelijke waarden bij digitale innovatie: wie, wat en hoe? - Symposium

0412

10:00 - 17:00 Paleis der Academieën, Brussel
Image
AI Summit
Op initiatief van de Reflectiegroep Responsible Research and Innovation, onderdeel van de Koninklijke Vlaamse Academie van Belgie, startte eind 2018 een Denkerscyclus rond het borgen van publieke waarden in het innovatieproces. Drie internationale experts, waaronder Rinie van Est van het Rathenau Instituut, werden gevraagd om te werken aan een visie op dit thema. Op 4 december vindt het slotsymposium van de cyclus plaats, waar de drie onderzoekers in debat gaan met stakeholders en partners.

De afgelopen maanden werkten de drie denkers, Rinie Van Est, Peter-Paul Verbeek en Jan Rabaey, aan een visie op het thema digitale innovatie vanuit verschillende invalshoeken: ethische aspecten, beleid en wetenschap. Hun ideeën en aanbevelingen worden gepresenteerd op een slotsymposium in het Paleis der Academiën op woensdag 4 december 2019.  

Deelthema’s die tijdens het symposium aan bod zullen komen, zijn onder meer: belangrijke drijvende krachten in digitalisering; ethisch verantwoord ontwerp; digitalisering en onderwijs; learning analytics; eigenaarschap van data en impact voor beroepssectoren zoals juridische diensten of de gezondheidssector.

Programma

 9:30 - Registratie en koffie
10:00 - Opening

10:05 - Toelichting bij het Denkersprogramma door Joos VandeWalle
10:15 - Keynote
11:00 - Preliminaire rapporten van de Denkers:

-Mensen en waarden centraal, reflecties op de situatie in België - Rinie van Est
-Digitale geletterdheid, reflecties op de situatie in België en wereldwijd - Peter-Paul Verbeek
-Rol van de digitale technologie - Jan Rabaey

12:00 - Digitalisering en internet in een midlifecrisis? Bart Preneel, COSIC, KU Leuven
12:30 - Lunch 

13:30 - Inleidingen op de parallelle break-out sessies (plenair)
14:10 - Break-out sessies over 4 subthema's

15:15 - Koffiepauze

15:30 - Bevindingen van de parallelle sessies en debat met de Denkers (plenair)
16:15 - Reactie vanwege het beleid
16:45 - Slotwoord

 

Over de Denkers

Rinie van Est is themacoördinator Slimme Samenleving bij het Rathenau Instituut, Peter-Paul Verbeek is hoogleraar Wijsbegeerte aan de Universiteit van Twente en Jan Rabaey is professor Electrical Engineering aan UC Berkeley.