calendar tag arrow download print
Doorgaan naar inhoud

Onder invloed – Symposium over macht in transdisciplinair onderzoek

1209

14.30 - 18.00u Utrecht

Thisisengineering - Unsplash

Image
Onderzoekers aan het werk
Op donderdag 12 september organiseert het Rathenau Instituut een interactief symposium over de rol van macht in transdisciplinair onderzoek. Op een creatieve manier gaan we samen met diverse sprekers – ervaringsdeskundigen, praktijkprofessionals, beleidsmakers – én de mensen in de zaal onderzoeken wat macht is. Op welke manieren en plekken beïnvloedt macht onderzoek, en hoe kunnen organisaties die onderzoek financieren, organiseren en ondersteunen hier op een verantwoorde manier mee omgaan?

Wat: Onder invloed - Symposium over de rol van macht in transdisciplinair onderzoek
Waar: Kanaal30, Kanaalweg 30, 3526 KM Utrecht 
Wanneer: 12 september 2024 - 14:30 - 18:00 (inclusief netwerkborrel)
Prijs: gratis (graag aanmelden vanwege catering en andere praktische zaken)

Om maatschappelijke problemen aan te pakken worden onderzoekers steeds vaker aangemoedigd om samen te werken met maatschappelijke organisaties, burgers, beleidsmakers en het bedrijfsleven. Door een complex vraagstuk als klimaatverandering of sociale ongelijkheid vanuit verschillende perspectieven te benaderen, hopen we kennis en innovaties te ontwikkelen die nuttig, effectief en gewenst zijn. Maar een zogenaamde transdisciplinaire samenwerking is verre van eenvoudig. Het gaat bij deze projecten namelijk niet alleen om wat we (nog niet) weten, maar ook om wat we willen en kunnen.

Er staat bij deze projecten dus veel op het spel. Mensen die samenwerken verschillen niet alleen in wat ze belangrijk en waardevol vinden. Ze hebben ook een verschillende machtspositie, bijvoorbeeld vanwege (type) kennis, organisatie, financiële middelen, relaties of persoonlijkheid. Toch lijkt het alsof er in de praktijk van onderzoeksprogrammering en de projecten zelf nog (te) weinig aandacht is voor deze verschillen. Hoe organiseer je een onderzoeksprogramma of project dat op een verantwoorde manier omgaat met deze machtsongelijkheid? Hoe breng je verschillen in kaart, hoe ga je om met conflict, en hoe zorg je dat dat de som der delen groter is dan het geheel? 

In dit interactieve symposium gaan we met sprekers en deelnemers op zoek naar uitdagingen, kansen en best practices. Onder leiding van moderator Frank Kupper onderzoeken we de verschillende dimensies van macht en hoe deze tot leven komen tijdens de fases van een onderzoeksproject. We vragen mensen uit lopende projecten om hun ervaringen te delen en horen van onderzoekers van het Rathenau Instituut over hoe innovatieve en ambitieuze onderzoeksfinanciers verschillende soorten mensen en kennis proberen te integreren.

Iedereen met interesse in organiseren, financieren, ondersteunen en uitvoeren van onderzoek en innovatie voor maatschappelijke opgaven is van harte welkom.

Programma
14:30 Inloop met koffie en thee
15:00 Interactief symposium
17:00 - 18:00 Borrel 

Moderator: Frank Kupper (Mens in de Maak en VU)
Sprekers (later meer): Eefje Cuppen (directeur Rathenau Instituut), Michaela Hordijk (universitair docent Universiteit van Amsterdam) en Michiel van den Hout (directeur Klimaatonderzoeksinitiatief Nederland).