calendar tag arrow download print
Doorgaan naar inhoud

Wat denkt u dat Nederlanders vinden van camera-inzet en wifitrackers?

1109

17.00 Den Haag
Image
Camera's in stationshal
Op 11 september presenteert het Rathenau Instituut zijn onderzoek naar hoe burgers denken over de inzet van sensoren. Wij geven alvast twee antwoorden.

Alles wat u doet wordt steeds vaker opgemerkt door sensoren, zoals camera’s en wifitrackers. Alleen al gemeenten beschikken over 3.000 toezichtcamera’s. De politie heeft er 500 tot 1.000. Hoeveel beveiligingscamera’s denkt u dat burgers en bedrijven samen hebben?

A:        Eén camera op de 10 Nederlanders.

B:        Eén camera op de 100 Nederlanders.

C:        Eén camera op de 1.000 Nederlanders.

Burgers en bedrijven bezitten circa 1,5 miljoen beveiligingscamera’s. Het antwoord is dus A. De camera’s op smartphones die vrijwel iedereen heeft, zijn niet meegeteld.

De politie wil meer weten

Doordat nieuwe technologie steeds kleiner, mobieler en goedkoper wordt, kunnen sensoren gemakkelijker worden ingebouwd, zoals bij camera’s in smartphones. Verder worden de verzameling en verwerking van data steeds gemakkelijker, zoals met slimme algoritmen in apps. Hierdoor is een uitgebreid netwerk van sensoren ontstaan dat een grote hoeveelheid data produceert.

De politie wil in deze veranderende context weten wat het gebruik van sensoren betekent voor het politievak en de maatschappelijke legitimiteit van politieoptreden. Het Rathenau Instituut is om die reden door de Portefeuillehouder Digitalisering en Cybercrime van de politie gevraagd onderzoek te doen naar de perspectieven van burgers op de inzet van sensoren voor het bevorderen van leefbaarheid en veiligheid.

We keken voor dit onderzoek niet alleen naar het gebruik van sensoren door de politie, maar ook naar het toenemende gebruik van sensoren in de samenleving. De uitkomsten zijn soms opvallend. Hoe denkt u bijvoorbeeld dat burgers denken over sensoren voor veiligheid en leefbaarheid?

A:        Ze vinden dat die alleen mogen worden ingezet waar geen politie is.

B:        Ze vinden dat de inzet ervan moet worden beperkt tot onveilige situaties en drukke ruimtes.

C:        Ze vinden dat die overal mogen worden ingezet, behalve in de privéomgeving.

Het antwoord is: B. Burgers stellen voorwaarden: om de persoonlijke vrijheid te waarborgen vinden ze het belangrijk om de inzet van sensoren voor veiligheidsdoeleinden te beperken tot onveilige situaties en drukke publieke ruimtes.

Nieuw onderzoek

Op 11 september presenteert het Rathenau Instituut het rapport Burgers en sensoren. Acht spelregels voor de inzet van sensoren voor veiligheid en leefbaarheid. Lees nu al: