calendar tag arrow download print
Doorgaan naar inhoud

Behnam Taebi lid van bestuur Rathenau Instituut

nieuws
Over Rathenau
16 mei 2023
Image
Behnam Taebi
Behnam Taebi is met ingang van 1 mei 2023 door minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Robbert Dijkgraaf benoemd tot lid van het bestuur van het Rathenau Instituut.

Professor dr. ir. Behnam Taebi is hoogleraar Energy & Climate Ethics en wetenschappelijk directeur van het Safety & Security Institute aan de Technische Universiteit Delft. Verder leidt hij TU Delft | Den Haag, een universiteitsbreed initiatief met als doel technische kennis dichter bij het hart van beleid en politiek te brengen.

“We zijn blij met de komst van Behnam Taebi,” zegt voorzitter van het bestuur van het Rathenau Instituut Maria Henneman. “Zijn expertise, onderzoeksthema’s en inzichten zijn zeer waardevol voor het Rathenau Instituut. Ze sluiten naadloos aan op onze ambitie om inzichtelijk te maken hoe wetenschap, technologie en innovatie kunnen bijdragen aan urgente maatschappelijke opgaven, met oog voor publieke waarden.”

Taebi kijkt ernaar uit om voor het Rathenau Instituut aan de slag te gaan: “Het Rathenau Instituut draagt op een zeer belangrijke wijze bij aan het verhelderen van (technische) complexe kwesties in beleid en bestuur en daarmee aan betere besluitvorming. Het is een eer een kleine bijdrage te mogen leveren aan dit werk.”

Taebi volgt Peter-Paul Verbeek op, die het bestuur in oktober 2022 verliet na zijn benoeming als rector magnificus van de Universiteit van Amsterdam. Verder bestaat het bestuur uit voorzitter Maria Henneman, Noelle Aarts, Felix Cohen, Laurence Guérin, Janneke Hoekstra, Erwin Muller en Rajash Rawal. Secretaris van het bestuur is Eefje Cuppen, directeur van het Rathenau Instituut.