calendar tag arrow download print
Doorgaan naar inhoud

Zeven aandachtspunten voor de AI-verordening

bericht aan het parlement
10 september 2021

Foto door Matthew Henry - Unsplash

Image
Die mensen kijken omhoog naar een muur van beveiligingscamera's
Artificiële intelligentie (AI) wordt steeds breder toegepast in de maatschappij: van gezichtsherkenning op smartphones, tot het stellen van vroegtijdige medische diagnoses. AI kan ook mensenrechten schaden, zoals de rechten op privacy en non-discriminatie. De Europese Commissie heeft daarom een wetsvoorstel gepresenteerd: de AI-verordening. Een belangrijke stap. Maar om te zorgen dat het voorstel erin slaagt om te komen tot AI-systemen die in lijn zijn met mensenrechten, is meer nodig.

In dit Bericht aan het parlement benoemt het Rathenau Instituut zeven aandachtspunten voor de AI-verordening. De belangrijkste boodschap is dat aanscherping van de voorgestelde verordening nodig is om ernstige risico’s daadwerkelijk te beteugelen. Bovendien is het zaak om niet slechts de risico’s kritisch te wegen, maar evengoed de maatschappelijke opbrengst van AI-systemen te beoordelen.

Lees het volledige Bericht aan het parlement

Gerelateerde publicaties: