calendar tag arrow download print
Doorgaan naar inhoud

Hand-out privacywetgeving

Rapport
20 juni 2017
Image
Deze hand-out maakte het Rathenau Instituut voor de deskundigenbijeenkomst wetsvoorstellen vastleggen kentekengegevens en computercriminaliteit op 20 juni 2017 in de Eerste Kamer.

Downloads

Downloads

Samenvatting

Wat houdt het wetsvoorstel in? 

Het wetsvoorstel Computercriminaliteit III maakt het voor opsporingsdiensten mogelijk om op afstand heimelijk te kunnen binnendringen in ICT-systemen van verdachte personen: van computers en mobiele telefoons tot webcams, routers en met het internet verbonden smart devices zoals ‘slimme’ thermostaten, auto’s of medische apparatuur. Hierbij wordt gebruikgemaakt van nog niet verholpen kwetsbaarheden in hard- of software (zero-day kwetsbaarheden). Vanwege de toenemende dreiging die uitgaat van steeds professionelere cybercriminelen, valt er veel voor te zeggen dat politie en justitie de bevoegdheid krijgen om binnen te dringen in met het internet verbonden apparatuur van verdachte personen. 

Aandacht voor samenhang met andere opsporingsmaatregelen

Voor iedere uitbreiding van de bevoegdheden van opsporingsdiensten met een mogelijke impact op de persoonlijke levenssfeer, dient een zorgvuldige afweging te worden gemaakt tussen het belang van opsporing en de bescherming van privacy. Ook als deze afweging per dossier zorgvuldig gebeurt, kan het zijn dat het totaal aan opsporingsbevoegdheden, en het gebruik dat daarvan in de praktijk wordt gemaakt, leidt tot een ongewenste ‘surveillancecultuur’. Het is dan ook van belang om de effecten op de privacy van burgers van het geheel aan opsporings- en veiligheidsmaatregelen in samenhang en met een kritische blik te bezien. Hierbij is een belangrijke rol weggelegd voor het parlement. Periodiek en commissie-overstijgend debat draagt bij aan een betere borging van publieke waarden als privacy en daarvoor benodigde governance.  

Relevante rapporten Rathenau Instituut: