calendar tag arrow download print
Doorgaan naar inhoud

Het EPD: opvattingen van burgers

Rapport
04 maart 2010
Big data Patiëntendossier Privacy Gezondheidszorg
Image
Het verslag van een onderzoek van het Rathenau Instituut naar de opvattingen van burgers over invoering van een landelijk elektronisch patiëntendossier (EPD). Het onderzoek is uitgevoerd door Veldkamp. Daarbij is gebruik gemaakt van focusgroepen.

Downloads

Downloads

Samenvatting

Het verslag van een onderzoek van het Rathenau Instituut naar de opvattingen van burgers over invoering van een landelijk elektronisch patiëntendossier (EPD). Het onderzoek is uitgevoerd door Veldkamp. Daarbij is gebruik gemaakt van focusgroepen.

Uit het onderzoek komt naar voren dat burgers het eens zijn met de doelstellingen van het EPD. De uitvoering ervan roept echter de nodige zorgen op. Dat komt onder meer door twijfels over de beveiliging van de gegevens. Ook moet duidelijk zijn wie wanneer toegang krijgt.

De belangrijkste resultaten van het onderzoek zijn op 9 december 2009 gepresenteerd tijdens een expertmeeting over het EPD in de Eerste Kamer.

 

Bij voorkeur citeren als:
Judith ter Berg & Yolanda Schothorst. Het EPD: opvattingen van burgers. Verslag van een focusgroeponderzoek. Den Haag, Rathenau Instituut TA rapport.