calendar tag arrow download print
Doorgaan naar inhoud

Nanotechnologie in focus

Rapport
01 februari 2006
Zoektocht naar maatschappelij k relevante toepassingen van nanotechnologie op middellange termijn (tot 2015)
Image
Dit rapport is het verslag van de eerste fase in dit project.

Downloads

Downloads

Samenvatting

Verschillende partijen – bedrijfsleven, ngo’s, wetenschap, politiek – vinden een discussie over de kansen en risico’s van nanotechnologie wenselijkof noodzakelijk. Discussie voeren aan de hand van concrete toepassingen heeft daarbij de voorkeur. Het project Nanotechnologie in Focus probeert aan deze wens te voldoen. Dit rapport doet verslag van de eerste fase van dit project, waarin drie toepassingen van nanotechnologie zijn geselecteerd die in een tweede fase verder in kaart en waar mogelijk in discussie worden gebracht.

Dit rapport licht toe hoe dit selectieproces tot stand is gekomen. Door middel van deskresearch en interviews met experts op het gebied van nanotechnologie is eerst een groslijst met toepassingen samengesteld. Daaruit is door het projectteam een selectie gemaakt van zestien toepassingen die volgens de inschatting van de experts vóór 2015 op de markt zullen verschijnen en maatschappelijk relevant zijn.

Deze lijst van toepassingen is via een enquête voorgelegd aan de lezers van de Rathenau Nanotechnologie Nieuwsbrief met de vraag de drie maatschappelijk meest relevante toepassingen te kiezen. De respondenten hebben de toepassingsgebieden energie, water en drug delivery uitgekozen. De ontwikkelingen op deze gebieden zullen voor het zomerreces in de tweede fase van het project Nanotechnologie in Focus verder worden uitgediept.