calendar tag arrow download print
Doorgaan naar inhoud

Pillen & psyche

Rapport
01 april 2002
Culturele eb- en vloedbewegingen
Image
Wat doet medicamenteus ingrijpen met de psyche?

Downloads

Downloads

Samenvatting

Via geneesmiddelen en/of operatieve ingrepen en wellicht in de toekomst via gentherapie nemen de mogelijkheden toe om te interveniëren in de menselijke psyche. Dat leidt tot ontwikkelingen die variëren van de Prozac-golf tot voorstellen om bij criminelen bepaalde operatieve ingrepen uit te voeren. Het spreekt vanzelf dat hierbij tal van maatschappelijke en ethische vragen optreden.

In deze studie, die is uitgevoerd onder leiding van prof. dr. T. Pieters, als medisch historicus verbonden aan de Vrije Universiteit Amsterdam en de Rijksuniversiteit Groningen, is een toespitsing gemaakt op het medicamenteus ingrijpen in de psyche. Dit gezien de centrale plaats die geneesmiddelen innemen bij de biologisering van de psychiatrie en van psychische problemen. Hierbij is vooral gekeken naar het gebruik van antidepressiva als Prozac (fluoxetine) en van psychostimulantia als Ritalin (methyl-fenidaat) bij de behandeling van ADHD.

Bij voorkeur citeren als:
Pieters, T., te Hennepe, M. en de Lange, M. Pillen & psyche: culturele eb- en vloedbewegingen. Medicamenteus ingrijpen in de psyche. Den Haag: Rathenau Instituut, 2002; Werkdocument 87.