calendar tag arrow download print
Doorgaan naar inhoud

Totale Investeringen in Wetenschap en Innovatie 2014-2020

Rapport
14 april 2016
Feiten en Cijfers
Geldstromen R&D
In dit overzicht presenteert het Rathenau Instituut cijfers over de directe financiële en indirecte fiscale steun van de rijksoverheid op het gebied van Research & Development (R&D) en innovatie over de periode 2014-2020. Daarnaast is er aandacht voor R&D en innovatie-investeringen vanuit regionale en Europese bronnen.

Downloads

Downloads

Samenvatting

Totale investeringen in Wetenschap en INnovatie 2014-2020 (kortweg TWIN) geeft allereerst een overzicht van de financiële en fiscale steun voor R&D en innovatie van de rijksoverheid op basis van de begrotingen voor 2016 van de verschillende departementen.

Het overzicht dekt de periode 2014-2020. We inventariseerden cijfers over R&D en innovatie van de verschillende departementen voor het begrotingsjaar 2016, de twee voorafgaande jaren, en een raming voor de jaren 2017-2020. Daarnaast besteden we in dit overzicht aandacht aan internationale en regionale financiering voor R&D en innovatie.

Extra download: