calendar tag arrow download print
Doorgaan naar inhoud

Het kunsthart: een reëel alternatief?

Rapport
01 februari 2002
Een simulatiemodel voor de wachtlijstdynamiek
Gezondheidszorg Biotechnologie
Image
Onderzoek naar een simulatiemodel voor de wachtlijstdynamiek.

Downloads

Downloads

Samenvatting

Dit rapport is het resultaat van een onderzoek dat oorspronkelijk werd opgezet om de organisatorische en financiële consequenties van alternatieven voor allotransplantatie (transplanteren van organen of weefsels van de ene mens naar de andere), in het bijzonder van xeno-transplantatie (transplanteren van dier naar mens), in kaart te brengen.

Al vroeg werd besloten om het onderzoek in de breedte te beperken tot vervanging van hart, nier en alvleesklier. Naarmate in de oriënterende fase het besef groeide dat xenotransplantatie de eerstkomende 10 jaar hoogstwaarschijnlijk niet tot de mogelijkheden zal behoren, werd het steeds minder dringend om de oorspronkelijke vraagstelling te beantwoorden. Dus werd besloten om meer naar mogelijke consequenties van andere alternatieven voor allotransplantatie te gaan kijken.

Bij voorkeur citeren als:
W. Taeke van Beekum. Het kunsthart: een reëel alternatief? Een simulatiemodel voor de wachtlijstdynamiek. Den Haag: Rathenau Instituut, 2002; Werkdocument 85