calendar tag arrow download print
Doorgaan naar inhoud

Hogescholen doen steeds meer aan onderzoek

nieuws
30 april 2020
onderzoek Hogescholen
Image
Praktijkonderzoek
Het aantal lectoren voor het praktijkgerichte onderzoek op hbo-opleidingen groeide tussen 2007 en 2017 van 270 naar 679. Ook is er steeds meer geld. Lectoren hebben gemiddeld drie dagen per week een aanstelling als onderzoeker. In 2017 is het aantal fte aan lectoren voor het eerst sinds 2007 niet gegroeid. Dat blijkt uit de factsheet Praktijkgericht onderzoek hogescholen die het Rathenau Instituut vandaag publiceert.

In het kort

  • 679 lectoren besteden 407 fte aan onderzoek. (in 2017)
  • In 2017 is het aantal fte aan lectoren voor het eerst sinds 2007 niet gegroeid.
  • Lectoren werken steeds meer samen met bedrijven en maatschappelijke partijen: van 3 Centres of Expertise in 2011 naar 57 in 2019.

Uit de cijfers die het Rathenau Instituut verzamelde, blijkt verder dat de Nederlandse hogescholen 6% van hun totale budget beschikbaar hebben voor onderzoek. In 2009 hadden de lectoraten 101 miljoen euro tot hun beschikking. In 2017 was dat opgelopen naar 244 miljoen euro op een totaalbudget van 4 miljard euro. Overigens vallen die cijfers in het niet als ze vergeleken worden met de Nederlandse universiteiten. De universiteiten hadden in 2017 4,4 miljard euro voor onderzoek op een totaal van 7,6 miljard. Dat is ongeveer 58%.

Meer Centres of Expertise
In de analyse van het Rathenau Instituut is voorts te zien dat steeds meer lectoren samenwerken met bedrijven en maatschappelijke partijen in zogeheten Centres of Expertise. In de afgelopen jaren steeg het aantal Centres of Expertise van 3 in 2011 naar 57 in 2019.

Het Rathenau Instituut kan nog geen uitspraken doen over de kwaliteit en de impact van het praktijkgerichte onderzoek. Daarvoor zijn nu nog onvoldoende evaluaties beschikbaar.

Lectoraat is basis voor praktijkgericht onderzoek
In 2001 sloten de minister van OCW en de Vereniging Hogescholen (toen HBO-Raad) een convenant af om de kennisfunctie van hogescholen te verstevigen door het benoemen van lectoren en het ontwikkelen van kenniskringen. Het lectoraat is de basis van het praktijkgericht onderzoek. Elk lectoraat bestaat uit een of meerdere lectoren, docent-onderzoekers, promovendi en ondersteunend personeel.

Wetenschap in cijfers
Om de discussie over wetenschapsbeleid te voeden, verzamelt het Rathenau Instituut feiten en cijfers over onderzoek en innovatie in Nederland. Het instituut krijgt hiervoor onder andere data van het Centraal Bureau voor de Statistiek, van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en van universiteiten, hogescholen en bedrijven.