calendar tag arrow download print
Doorgaan naar inhoud

Zo werkt digitale democratie in Melbourne: samen een wiki maken

case
10 januari 2018
Digitale democratie Inspraak
Image
In Melbourne is burgerparticipatie heel direct gelinkt aan de formele besluitvorming.

Deze case komt uit het rapport Online Meebeslissen.

Een initiatief in Melbourne was gericht op het formuleren van een gezamenlijke toekomstvisie op de stad. In dit zogenoemde ‘wiki-participatieproces’ konden inwoners en andere belanghebbenden online werken in het officiële, formele visiedocument van de gemeente.

De participatie is hier dus heel direct gelinkt aan de formele besluitvorming. Ook werd er een band gecreëerd tussen de deelnemers en de beleidsmakers. Verder konden de deelnemers hun ideeën bespreken in bijeenkomsten met beleidsmakers, die deze daarna in het document verwerkten. Zulke interacties zetten de verbinding tussen het participatieproces en het beleid kracht bij.

Sommige dingen gingen niet goed in Melbourne. Zo was het de laatste bijdrage in een wiki-document die bleef staan. Dit was voor sommige deelnemers onbevredigend: de laatste bijdrage is niet noodzakelijk de beste bijdrage. Het werkte ook in de hand dat deelnemers zo lang mogelijk wachtten om hun ideeën in het document te verwerken.

Een stemronde over de bijdrages had kunnen helpen bepalen welke bijdrages op veel steun konden rekenen. Dit gebeurt wel bij de begrotingsprocessen in Parijs en Berlijn-Lichtenberg, hoewel daar niet al te veel inhoudelijke uitwisseling is over specifieke voorstellen.

Lees meer in het rapport Online Meebeslissen.