calendar tag arrow download print
Rapport
17 januari 2013

Politiek over leven

Biotechnologie
Met Politiek over leven nodigt het Rathenau Instituut partijpolitieke en maatschappelijke organisaties uit om actief bij te dragen aan de publieke meningsvorming over synthetische biologie.

Downloads

Sluiten x

Samenvatting

Een goedkoop malariamedicijn dat geproduceerd wordt door kunstmatige bacteriën, genetisch gemodificeerde superalgen die biobrandstoffen maken, het terugbrengen van uitgestorven diersoorten, of zelfs het creëren van kunstmatig leven. Synthetische biologie belooft een wereld aan mogelijkheden, maar waar willen we als samenleving naartoe met dit nieuwe wetenschapsgebied?

Vijf jaar nadat het Rathenau Instituut het rapport Leven maken publiceerde, maken we opnieuw de balans op. Van een politiek en maatschappelijk debat over synthetische biologie is het nog nauwelijks gekomen. Daarom organiseerde het Rathenau Instituut afgelopen jaar een Meeting of Young Minds: een debat tussen ‘synthetisch biologen van de toekomst’ en ‘Nederlandse politici van de toekomst’.

Het resultaat was een levendige en leerzame discussie waarvan we in deze publicatie verslag doen. Daarnaast geven we een overzicht van de laatste ontwikkelingen in de synthetische biologie en van omstreden maatschappelijke kwesties die dit boeiende nieuwe wetenschapsgebied heeft opgeroepen. Met Politiek over leven nodigt het Rathenau Instituut partijpolitieke en maatschappelijke organisaties uit om actief bij te dragen aan de publieke meningsvorming over synthetische biologie.

 

Bij voorkeur citeren als:
Rerimassie, V. & D. Stemerding: Politiek over leven. In debat over synthetische biologie. Den Haag, Rathenau Instituut 2012.

Meer laden