calendar tag arrow download print
Doorgaan naar inhoud

De kracht van platformen

Rapport
13 oktober 2014
Nieuwe strategieën voor innoveren in een digitaliserende wereld
Deeleconomie
Image
De innovatiedynamiek verandert fundamenteel van karakter met mogelijk ontwrichtende gevolgen, zo heeft de opkomst van internet ons de afgelopen decennia laten zien. Eenzelfde transformatie kan verwacht worden in steeds meer domeinen van de samenleving: de zorg, de maakindustrie, het bankwezen, de landbouw en de energiemarkt. In dit boek gaan we op zoek naar de maatschappelijke en economische betekenis van deze digitalisering voor innovatieprocessen.

Downloads

Downloads

Samenvatting

De wereld om ons heen digitaliseert in hoog tempo. Na de smartphone staan draagbare mobiele apparaatjes, 3D-printers, sensoren, elektrische auto’s, robots en synthetische biologie op het punt van doorbreken. Innovatieprocessen, lange tijd een interne aangelegenheid van organisaties, worden fluïde en kunnen door nieuwe spelers en samen met individuele deelnemers in wisselende combinaties worden uitgevoerd, waar dan ook ter wereld. Ze vormen daarmee tegelijkertijd een bedreiging voor bestaande machtsverhoudingen en verdienmodellen. De innovatiedynamiek verandert fundamenteel van karakter met mogelijk ontwrichtende gevolgen, zo heeft de opkomst van internet ons de afgelopen decennia laten zien. Eenzelfde transformatie kan verwacht worden in steeds meer domeinen van de samenleving: de zorg, de maakindustrie, het bankwezen, de landbouw en de energiemarkt.

In dit boek gaan we op zoek naar de maatschappelijke en economische betekenis van deze digitalisering voor innovatieprocessen. Daarvoor kijken we in uiteenlopende domeinen naar de spelers en hun strategieën: hoe werken ze samen en hoe concurreren ze met elkaar, hoe zetten ze daarbij technologie in? We bekijken innovatie daarbij als een complexe dynamiek waarin drie factoren nauw met elkaar samenhangen: het ontwerp van de gedeelde technologie, de sociale en culturele samenwerkingsstructuur en de economische dynamiek van concurreren.

Dit alles komt samen rond het concept van platformen, de centrale invalshoek in dit boek. Deze benadering geeft inzicht in de universele mechanismen achter de nieuwe innovatiedynamiek die zich aan het ontwikkelen is als gevolg van digitalisering. De architectuur van de platformen is steeds bepalend. Platformen kunnen uiterst krachtig zijn en zowel economisch succes als snelle innovaties opleveren, maar ze kunnen ook het risico van machtsconcentratie met zich meebrengen. Door de achterliggende ‘programmatuur’ van innovatieprocessen bloot te leggen beogen we bedrijven en overheden handvatten te geven om op deze ontwikkelingen in te spelen en er maximaal van te profiteren.

Met bijdrage van de volgende auteurs: Maurits Kreijveld, Chris Aalberts, Irma Borst, Harry Bouwman, Jasper Deuten, Rinie van Est, Nanning de Jong, Edith Lammerts van Bueren, Fatemeh Nikayin, Mark de Reuver, Sam Solaimani, Huib de Vriend en Frans Brom.