calendar tag arrow download print
Doorgaan naar inhoud

"Uit onderzoek blijkt..."

Rapport
11 april 2016
Een inventarisatie van wetenschapsjournalistiek in Nederlandse media
Wetenschapsjournalistiek
Image
Hoe functioneert wetenschapsjournalistiek op dit moment in Nederland? Om die vraag te beantwoorden voerde het Rathenau Instituut een verkenning uit. Dit onderzoek maakte daar veel van uit. Doel van de verkenning was, te reflecteren op de stand van de wetenschapsjournalistiek in Nederland en een blik te werpen in de toekomst.

Downloads

Downloads

Samenvatting

Brede inventarisatie van programma’s en publicaties waarin wetenschapsonderwerpen een rol spelen. Er is gekeken naar internet, televisie, radio, kranten en tijdschriften en naar zowel in wetenschap gespecialiseerde titels, als naar meer generalistische titels. In deze verkenning wordt een brede opvatting van wetenschapsjournalistiek gehanteerd. Het gaat daarbij zowel om de aandacht die media besteden aan de resultaten van wetenschappelijk onderzoek, als om instituties en processen in de wereld van de wetenschap. Voor de wetenschappers is een veel nauwere definitie gehanteerd. In deze studie zijn wetenschappers gepromoveerde mensen die aan een kennisinstelling verbonden zijn. In de media is die opvatting ruimer. In de krant kan iemand zichzelf cultuurhistoricus noemen zonder een doctoraat te hebben.

Deze inventarisatie is gebruikt als een van de grondslagen van het rapport Wakers van de Wetenschap - Over het belang en de functies van wetenschapsjournalistiek (2016), dat tegelijkertijd met deze inventarisatie werd gepubliceerd.

 

Bij voorkeur citeren als:
Duits, L. & A. Pleijter (2016). "Uit onderzoek blijkt..." Een inventarisatie van wetenschapsjournalistiek in Nederlandse media. Den Haag: Rathenau Instituut 2016

Conclusie

Een belangrijk inzicht dat uit deze studie naar voren komt, is dat wetenschapsjournalistiek genregevoelig is. Op televisie domineren met name de natuurwetenschappen. En dan vooral omdat er veelvuldig proefjes getoond worden en andere wetenswaardigheden gedeeld worden. De televisiekijker dreigt zo, in vergelijking met de radioluisteraar of krantenlezer, een eenzijdiger beeld te krijgen van wetenschap.