calendar tag arrow download print
Doorgaan naar inhoud

Wetenschap als strijdtoneel

Rapport
24 maart 2014
Publieke controversen rond wetenschap en beleid
Image
In deze studie gaan we aan de hand van zes controversen in op vragen als: op wat voor wijze doen beleidsmakers een beroep op wetenschappelijke expertise? Hoe reageren andere partijen (omwonenden, gemeenten, maatschappelijke organisaties) daarop? Is hierbij sprake van wantrouwen in wetenschap? En welke lessen zijn er voor de omgang door beleidsmakers en wetenschappers met publieke controversen?

Downloads

Downloads

Samenvatting

Beleidsmakers kunnen bij maatschappelijk controversiële besluiten niet volstaan met een beroep op wetenschappelijke kennis. Bij wetenschappelijk onderzoek blijft altijd sprake van onzekerheden. Bovendien zijn niet alle relevante vragen en dilemma’s door wetenschappelijk onderzoek op te lossen. Zet daarom bij controversiële kwesties in op het vroegtijdig opstellen van een maatschappelijke agenda samen met een breed gezelschap belanghebbenden. Dat adviseert het Rathenau Instituut in het rapport Wetenschap als Strijdtoneel – publieke controversen rond wetenschap en beleid.

Het Rathenau Instituut pleit voor een aanpak waarbij al veel eerder in het proces een breed gezelschap aan belanghebbenden gezamenlijk een maatschappelijke agenda opstelt. Op die agenda moeten alle relevante zorgen, vragen en belangen een plek krijgen. Een dergelijke aanpak kan vertrouwen creëren in het besluitvormingsproces. Burgers en maatschappelijke groeperingen zullen veel meer bereid zijn om (onvermijdelijke) wetenschappelijke onzekerheden te accepteren.

 

Bij voorkeur citeren als:
Blankesteijn M., G. Munnichs & L. van Drooge, Wetenschap als strijdtoneel - Publieke controversen rond wetenschap en beleid. Den Haag, Rathenau Instituut 2014